Phương pháp đào hầm

Phương pháp đào hầm

Trong thi công đường hầm, phương pháp đào là một trong những nhân tố trọng yếu ảnh hưởng đến đất đá vây quanh, vì thế, khi lựa chọn phương pháp đào cần tiến hành phân tích tổng hợp các nhân […]