Bố trí cây xanh trong đơn vị ở

Khu vực cây xanh trong đơn vị ở ngoài tác dụng cải tạo vi khí hậu, còn là nơi -vui chơi giải trí, nơi giao tiếp hàng ngày của người ở đặc biệt cho trẻ em và người già.
Vườn đơn vị ở thường được bố trí ở bên trong và nối liền với các khoảng đất trống trong các nhóm nhà, cụm nhà của đơn vị láng giềng thành một hệ thống cho toàn đơn vị ở. Vấn đề này hoàn toàn phụ thuộc vào cách bố trí sắp xếp quy hoạch Xây dựng các công trình nhà ở trong,từng đơn vị láng giềng (nhóm nhà ở) đặc biệt là đối với các nhóm chung cư cao tầng.

Trong vườn của đơn vị ở thường được bố trí một sân tập bóng đá cho trẻ em và các sân bóng chuyền bóng rổ … Chỉ tiêu đất cây xanh và TTTD trong đơn vị ở là 2,5 -ỉ- 3 m2/người.
 Bố trí đường trong quy hoạch đơn vị ở
Giao thông trong đơn vị ở được phân thành hai loại chính, đó là đường ô tô và đường đi bộ. Nguyên tắc cơ bản của việc bố trí đường trong các đơn vị ở là phải thuận lợi trong sử dụng ở cả hai loại đồng thời không chồng chéo lên nhau. Đường ô tô phải đảm bảo đi đến tận từng công trình được xây dựng trong đơn vị ở.
Có nhiều hình thức bố trí đường trong đơn vị ở :
– Hệ thống thòng lọng : Đường ô tô đi vòng sâu vào trong đơn vị ở và từ đường vòng đó có các nhánh đường cụt vào các cụm nhà và các nhóm nhà.
– Hệ thống đường vòng chạy xung quanh đơn vị ở xóm giềng.
– Hệ thống cài răng lược xen kẽ nhau giữa đường ô tô và đi bộ.

Đường ô tô trong các đơn vị ở cần đi đến được tận các công trình ít nhất là đầu hồi nhà. Trong trường hợp không thể bố trí chỗ để xe con trong các nhà thì phải bố trí các nhà chứa xe con (ga ra) ở cuối các đoạn đường bên cạnh lối quay xe cuối đường trong đơn vị ở.