Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của quy hoạch chi tiết

Gồm hệ thống các đường dây, các thiết bị điện thoại (có dây, cáp quang, vi ba), truyền hình, truyền hình cáp, vi ba, mạng thông tin internet (hệ thông tin vi tính quốc tế) trạm phục vụ khu vực Quy hoạch (trạm điện thoại tự động, điện tín, phát hành bưu chính…).
Quy hoạch hệ thông tin phải bảo đảm hợp lí về phân bố hệ thống đường dây, tuyến phân phối, bảo đảm mĩ quan đô thị và an toàn giao thông, an toàn thông tin. Quy hoạch hệ thống thông tin, cung cấp năng lượng, cấp nước và hệ thống thoát nước thải thường được tổ chức phối hợp với hệ thống giao thông, tạo thành tuyến kĩ thuật chung với các tuyến đường. Đương nhiên việc bố trí cụ thể mỗi tuyến kĩ thuật đều phải tuân theo các yêu cầu kĩ thuật chuyên ngành riêng.

1 Cơ sở xác định các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật
– Những quy định của quy hoạch chung đô thị về quy hoạch không gian, kĩ thuật hạ tầng, tổ chức kiến trúc cảnh quan và vệ sinh môi trường đô thị, những quy định đó là kim chỉ nam cho mọi định hướng chung cũng như các giải pháp kĩ thuật của quy hoạch chi tiết khu vực, đó là điều kiện thiết yếu để bảo đảm Xây dựng phát triển và tổ chức các hoạt động kinh tế, xã hội của khu đất.
– Đặc điểm hiện trạng khu vực quy hoạch
– Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành thuộc các ngành liên quan đến nội dung quy hoạch chi tiết khu đất.
2 Xác định các chức năng sử dụng đất và công trình kiến trúc
– Khu vực được xây dựng, cấm xây dựng
– Đất giữ nguyên chức năng sử dụng
– Đất thay đổi chức năng sử dụng
– Đất phát triển, mở rộng
– Khu đất cần phá dỡ các công trình kiến trúc.
– Đất các công trình cải tạo, bảo tồn.
– Đất xây dựng các công trình theo chức năng :
Đất công trình bản xuất : Công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến, thủ công ÈLghiệp.
Đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản.
Đất hoang hóa, không xây dụng được Đất dự trữ phát triển Đất công trình công cộng :
Thương mại, dịch vụ Hành chính
Văn hóa, di tích lịch sử Giáo dục Y tế
Đất nhà ở :
Nhà chung cư Nhà biệt thự
Nhà ở theo lô, ghép hộ, v.v…
Đất công trình hạ tầng kĩ thuật :
Giao thông Cấp điện, nước
Thoát nước bẩn, xử lí chất thải, vệ sinh môi trường Các công trình đầu ĩrìối, trạm trại kĩ thuật hạ tầng Đất xây dựng các công trình đặc biệt khác (quân sự, ngoại giao, tín ngưỡng. ..)

3. Các chỉ tiêu kinh tê kĩ thuật cần nêu cụ thể <1 nhúng vấn đề sau :

Vê sử dụng đãt và chức năng cóng trình kiến trúc
– Diện tích đất về các loại đất, tính theo m2, ha
– Tiêu chuẩn bình quân đầu người (m2/người)
– Tiêu chuẩn diện tích đất :
Từng căn hộ, lô đất.
Bình quân diện tích đối với người ở.
Bình quàn diện tích đối với lao động.
Từng loại công trình.
– Quy mó số người cư trú, lao động.
– Mật độ cư trú được tính theo số người trên đơn vị diện tích đất : ng/ha
– Mật độ xây dựng được tính theo diện tích xây dựng trên đơn vị diện tích khu đất (m2 XD/ha), tỉ lệ % giữa diện tích xây dựng và diện tích khu đất. Mật độ xây dựng chịu ảnh hưởng quyết định bởi nhu cầu sử dụng đất, quy mô không gian trống và bố cục không gian của từng khu đất.
– Hệ số sử dụng đất được tính theo tỉ lệ giữa tổng diện tích sàn trên diện tích khu đất, giá trị thay đổi theo yêu cầu về sử dụng đất, tầng cao trung bình, mật độ xây dựng và nghệ thuật tổ chức không gian đô thị của mỗi khu vực quy hoạch.
– Quy mô phục vụ, diện tích các công trình dịch vụ công cộng (số người, bán kính phục vụ).
– Bình quân diện tích công trình các loại (nhà ở, công trình công cộng V. V…) đối với người ở hay lao động.
4. Chỉ tiêu vê Kiến trúc và Cảnh quan đố thị
– Giới hạn về diện tích và kích thước của lô đất
– Chiều cao công trình xây dựng
– Tầng cao trung bình toàn khu
– Tầng cao trung bình từng khu vực
– Chỉ giới đường đỏ : là giới hạn phần đất lưu không, khoảng không gian dành riêng cho đường phố, phần đất cấm xây dựng, bố trí các loại công trình kiến trúc.
– Chỉ giới xây dựng : Giới hạn khoảng lùi của công trình xây dựng
Việc bó trí các công trình kiến trúc ở từng khu vực chức năng đô thị theo yêu cầu của chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ có khác nhau, trên cơ sở yêu cầu chức năng công trình và sự tương quan giữa chiều cao công trình với không gian đường phố. Tại các khu trung tâm đô thị, có thể xây dựng công trình tới chỉ giới đường đỏ với độ cao có giới hạn theo yêu cầu bố cục không gian đường phố.
5. Chỉ tiêu về hạ tầng kĩ thuật và vệ sinh môi trường
Được tính theo quy mô chung, bình quân đầu người về diện tích, công suất, lưu lượng … thuộc các lĩnh vực :
– Cấp nước :
Nước sinh hoạt
Nước phục vụ sản xuất
Nước cứu hỏa, tưới cây xanh
Nước thải, thoát nước mưa, nước bẩn
– Cấp điện (sinh hoạt, phục vụ sản xuất, chiếu sáng đô thị, v.v…)
– Thông tin, bưu điện
– Vệ sinh môi trường
– An toàn đô thị

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng