Các loại kho tàng và nguyên tắc bố trí

Tùy theo tính chất, chức năng và quản lí, kho tàng đô thị có thể phân thành các loại sau :
1. Kho dự trữ quốc gia ngoài đô thị
Đây là loại kho đặc biệt do Nhà nưức quản lí. Loại kho này mang tính chất chiến lược nhằm dự trữ những tài sản đặc biệt như lương thực, vũ khí, chất đốt để điều phối thị trường và đề phòng những sự cố, tai nạn có thể xẩy ra trong quá trình phát triển. Loại kho này bố trí bên ngoài thành phố ở những vị trí đặc biệt an toàn, thuận lợi giao thông và có điều kiện bảo vệ tốt nhất.
2. Kho trung chuyển
Là loại kho nhằm phục vụ cho việc chuyển giao hàng hoá tài sản trước khi phân phối vận chuyển đi nơi khác, đặc biệt là từ phương tiện này sang phương tiện khác. Khu đất của loại kho này thường chiếm diện tích lổn, bố trí theo tùng loại hình hàng hoá ở các khu đầu mối giao thông như ga tàu, bến cảng, sân bay.
Trong khu vực kho thường bố trí các loại nhà kho, bãi hàng hoá, nhà hành chính điều hành, dường ô tô và bến bãi đỗ xe, bốc xếp, có thể có đường sắt chuyên dùng, các loại thiết bị bốc xếp và các trang thiết bị cần thiết khác.
Kho trung chuyển phải bố trí ở vị trí thuận lợi nhất về mặt giao thông nhằm giải toả nhanh chóng hàng hoá, tránh việc ứ đọng quá lâu đặc biệt là ở các khu vực ga cảng.
3. Kho công nghiệp
Loại kho này chủ yếu phục vụ cho các hoạt động của các nhà máy và của toàn khu công nghiệp. Tuỳ theo yêu cầu của từng loại xí nghiệp sản xuất, loại kho này thường được bố trí cạnh khu công nghiệp hoặc ngay trong khu công nghiệp tập trưng bên cạnh các nhà máy.
4. Kho vật liệu Xây dựng, vật tu- và nguyên liệu phụ
Phục vụ cho thành phố và các khu công nghiệp, loại kho này được bố trí thành từng cụm ở phía ngoài cạnh các đầu mối giao thông, liên hệ tốt với thành phố và dễ dàng trong điều phối lưu thông hàng ngày.
5. Các kho phân phổi
Lương thực, thực phẩm, hàng hoá – Các loại kho này thường được bố trí đều trong khu dân dụng thành phố, trên những khu đất riêng có khoảng cách li cần thiết đối với các khu ở và công cộng.
6. Kho lạnh
Đây là loại nhà kho đặc biệt chứa các hàng hoá dễ hỏng dưới tác động của thời tiết, chủ yếu là các loại thực phẩm đông lạnh. Loại kho này có yêu cầu đặc
biệt về kĩ thuật, được bố trí thành những khu vực riêng bảo đảm yêu cầu về bảo quản và bốc dỡ.
1. Kho dễ cháy dễ nổ, kho nhiên liệu, kho hãi cluía chất thải rắn
Bố trí cách xa thành phố và có khoảng cách li an toàn.
1. Quy mô kho tàng
Đất đai dành cho kho tàng phụ thuộc vào địa điểm và chức năng của từng loại kho. Quy mô của kho tàng còn phụ thuộc vào khả năng lưu thông hàng hoá, thời gian lưu kho và đặc điểm của từng loại hàng hoá.
Kho tàng xây dựng trong đô thị phải đảm bảo mật độ xây dựng trên 60% . Trừ những loại kho đặc biệt chuyên dùng, diện tích chung đất đai kho tàng phục vụ cho đô thị có thể tính toán như sau :
– Đô thị lớn và đặc biệt 3 – 4m2/người dân
– Đô thị nhỏ và trung bình 2-3 m2/người dân
Trong nền kinh tế thị trường nhiều doanh nghiệp sản xuất Nhà nước và tư nhân có thể có những nhu cầu riêng về sản xuất kinh doanh và có những yêu cầu về đất dai kho tàng riêng cho từng đơn vị. Trong Quy hoạch đô thị, có thể dành những khu vực tập trung hoặc phân tán bên cạnh các cụm kho do Nhà nước và thành phố quản lí cho các đối tượng trên, cũng có thể dành như khu vực kho riêng cho tùng đối tượng nếu xét thấy cần thiết.
Mỗi khu vực kho tàng cần chú ý phải dành đất dự trữ phát triển và bảo đảm khoảng cách li vệ sinh cần thiết giữa kho tàng với các khu ở và công trình công cộng.

Nói chung quy mô đất đai kho tàng phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản sau đây :
– Tính chất và quy mô của thành phố
– Đặc điểm của các loại hàng hoá bảo quản
– Điều kiện tổ chức giao thông và phương thức điều hoà phân phối
– Hình thức bố trí kho và các trang thiết bị phục vụ cho các kho.