Cải tạo hệ thống giao thông

Với nhũng phương tiện giao thông’ thô sơ, mạng lưới đường phố trong các thành phố cũ thường dày đặc, chật hẹp chia khu đất thành những lô đất nhỏ bé tạo thành nhiều điểm giao nhau. Trên các tuyến đường không có lối đi dành riêng cho xe cộ và người đi bộ, khiến cho việc đi lại không thuận tiện và không an toàn.
Cải tạo hệ thống đường phố cũ bao gồm việc mở rộng các tuyến đường phố chính, cải tạo một số đường khác thành đường phụ. Ngoài ra cần mở rộng và tăng cường thiết bị chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước và trồng cây xanh bóng mát trên tuyến đường.
Việc mỡ rộng tuyến đường thường phải phá dỡ công trình hai bên đường gây tốn kém, do đó khi nghiên cứu cần phải cân nhắc và lựa chọn hình thức hợp lí nhất. Mở đường rộng cần kết hợp nghiên cứu về bố cục Quy hoạch và kiến trúc đường phố bên cạnh các yêu cầu cơ bản về giao thông. Trong trường hợp không mở đường rộng, có thể tổ chức theo hệ thống đi một chiều. 

 Cải tạo hệ thống giao thông 1

 Cải tạo mạng’lưới cổng trình công cộng
Trong thànhIphố.cũrviệc bố trí mạng lưới công trình phục vụ công cộng không xuất phát từ nhu cầu và lợi. ích chung của mọi người dân mà chủ yếu xuất phát từ yêu cầu kinh doanh tư bản, .nên mạng lưới phân bố công trình công cộng không đều và không đầy đủ.
Cải tạo hệ thống các công trình phục vụ công cộng trước tiên là vấn đề xác định lại mạng lưới phục vụ công cộng về các mặt kinh tế, xã hội, văn hoá và giáo dục trên cơ sở của cơ cấu mới,: phù hợp với tùng khu vực dân cư trong đô thị.
Kết hợp việc tận dụng các cơ sở cũ với việc bổ sung các cơ sở mới để tạo nên một hệ thống trung tâm công cộng hoàn chinh theo nhu cầu phát triển của đô thị.
Cải tạo hệ thống các công trình phục vụ trong thành phố cũ cần phải kết hợp chặt chẽ với đặc điểm tính chất có sẵn của những cơ sở truyền thống dân gian. Đặc biệt là các công trình văn hoá. Khai thác và phát triển những khả năng độc 
dáo và dân tộc trong các hình thức phục vụ cổ’truyền là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với từng thành phố và từng địa phương. Ví dụ khu 36 phố phường, chợ Đồng Xuân của Hà Nội, chợ Đông Ba ở Huế, chợ Bến Thành ở thành phố Hồ Chí Minh …
Cải tạo hệ thống trung tâm công cộng tạo điều kiện làm thay dổi nhanh chóng bộ mặt thành phố trong các khu trung tâm và trên các trục đường phố chính.

 Cải tạo hệ thống giao thông 1

 Cải tạo hệ thống giao thông 1

Hình 160 : Quy hoạch cải tạo trung tàm■ thành phố Coventry (Anh)

 Cải tạo hệ thống cơ sở hạ tâng kĩ thuật đô thị và các thiết bị kĩ thuật ở đô thị
Nói chung về hệ thống thiết bị kĩ thuật của! thành 1 phố ‘CŨ không đầy đủ. Các nhu cầu về dùng điện, nước trong sinh hoạt của người dân không được đáp ứng dầy đủ, hệ thống cống rãnh trong thành phố không bảo đảm yêu cầu thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt, vì thế ở nhiều khu ■vực diều kiện vệ sinh rất kém.
Nhìn chung các hệ thống cơ sở hạ tầng và’thiết bị kĩ thuật trong các thành phố cũ ở nước ta không đầy đủ và hoàn chỉnh. Các đường ống tiết diện nhỏ hiện nay không đáp ứng được nhu cầu sử dụng với số dân ngày càng tăng. Vì vậy cần thiết phải tiến hành sửa chữa, cải’tạo và thay thế từng phần hoặc toàn bộ, cải tạo hệ thống thiết bị kĩ thuật thành phố là vấn đề phức tạp bởi vì các hệ thống phần lớn được đặt ngầm dưới đất. Khi tiến hành cải tạo cần tìm hiểu kĩ tài liệu cũ và điều tra ti mi tình hình hiện trạng của hệ thống thiết bị kĩ thuật. 
Trong thực tế tiến hành cải tạo thành phố cũ về mặt thiết bị kĩ thuật thường bao gồm việc sửa chữa và thay thế từng bộ phận. Nên khoanh thành từng bộ phận để có thể nối với hệ thống mới chung của toàn thành phố.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng