Che chống lần hai ( P2)

2. Xe chớ cốp pha tháo lắp di động
Loại xe này tách rời cơ cấu chạy xe và cốp pha toàn khói, vì thế một bộ phận cơ cấu chạy xe có thể giải quyết vấn đề di động của mấy bộ cốp pha, tức là nâng cao được suất lợi dụng của cơ cấu chạy xe, lại có thể thi công đồng thời nhiều đoạn vỏ hầm.
3. Cốp pha giá vòm thép lắp ghép
Loại cốp pha này thích dụng với phương pháp thuận, nhưng cũng thích dụng với phương pháp thi công nghịch, nhưng việc lắp ráp tháo dỡ cốp pha khá tốn thời gian và tốn công.
Giá vòm của cốp pha giá vòm lắp ráp có thể chế tạo bằng thép hình cũng có thể dùng cốt thép gia công tại hiện trường thành giá vòm hình mắt cáo. Đe tiện cho lắp ráp và vận chuyển thường người ta chia giá ra làm 2 -ỉ- 4 đốt, tiến hành lắp ráp ở hiện trường. Phương thức lắp ráp chúng có hai cách: Cách một là nối bằng thanh kẹp, cách thứ hai là dùng bản nối đèu dùng bu lông xiết chặt (hình 2.71). Đe giảm thiểu lượng công tác lắp ghép và tháo dỡ, có thể chế tạo thành giá vòm di động đơn giản, tức là dùng một số vòm nối lại thành một khối và lắp trên dường ray đẩy trượt đơn giản.

Che chống lần hai ( P2) 1
Hình 2.71. Cốp pha bằng giá vòm lắp ghép.

cóp pha giá vòm lắp ghép phần lớn thường dùng cốp pha thép tổ họp định hình được ché tạo sẵn trong xưởng, bề dày của chúng đều là 5,5cm, chiều rộng có các loại 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, chiều dài có các loại 90cm, 120cm, 150cm v.v… cốp pha hình dạng dặc biệt và cốp pha chặn đầu có thể dùng gỗ ván gia công.
Chiều dài lắp liên tục một lần của cốp pha giá vòm lắp ghép cần phải thích ứng với tình hình chung như: điều kiện địa chất vi nham, yêu cầu tiến độ thi công, năng lực sản xuất bê tông, cho đến cả động thái của vi nham sau khi đào. Bình thường chiều dài phân đoạn là 2m -r 9m, đất đá mềm và rời dài nhất không quá 6m, khoảng cách giữa các giá vòm cần dựa vào tải trọng bê tông lớn hay bé và mặt cắt đường hầm lớn hay nhỏ mà quyết định, thông thường dùng 90cm, 120cm và 150cm.
Cốp pha giá vòm lắp ghép có tính linh hoạt cao, tính thích ứng tót, nhất là thích họp với doạn đường vòng. Song, vì lắp dựng mất thì giờ và tốn công, nên năng lực sản xuất so với xe cốp pha thì thấp hơn nhiều. Trong đường hầm loại vừa và nhỏ cùng loại chia bộ phận để dào thì sử dụng khá nhiều. Trong phương pháp thi công truyền thống, do hạn ché về phương pháp dào và điều kiện che chống, thi công vỏ hầm phần lớn đều dùng cốp pha giá vòm lắp ghép.
2.8.3. Công tác chuẩn bị thi công vỏ hầm
Trước lúc đô bê tông vỏ hầm cần tiến hành công tác chuẩn bị như: đo đạc lại tim hầm, mặt bằng nền, kiểm tra mặt cắt dào, cắm tuyến định vị, dụng cốp pha, chế tạo bê tồng và vận chuyên v.v…
Những công tác chuẩn bị ấy, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nói chung của công trình dime cốp pha đô bê tông, cần chú ý các điểm sau đây:
1. Kiểm tra mặt cắt
Dựa vào kết quả đo đạc tim hầm và mặt bằng, kiểm tra mặt cắt đào có phù hợp yêu cầu thiết ké không, bộ phận đào hụt phải dựa vào quy phạm tiến hành bổ khuyết. Làm tốt công tác ghi chép kiểm tra mặt cắt.
Chân tương phải đào đến độ cao thiết kế và phải dọn hết vụn đất đá, thoát hết nước đọng, là lại mặt bằng trước lúc đổ bê tông.
2. Cắm tuyến định vị
Dựa vào tim hầm, độ cao và kích thước thiết kế mặt cắt, đo đạc xác định vị trí dựng cốp pha của vỏ hầm và cắm tuyến định vị. Khi dùng xe cốp pha toàn khối di động thực tế là xác dịnh vị trí đặt ray. Đặt ray cần ổn định và chắc chắn, chuyên vị và độ lún phải phù hợp yêu cầu sai só cho phép trong thi công, khi đặt ray và xe cốp pha đã vào vị trí xong, cần phải kiểm tra vị trí và kích thước.
Khi cắm tuyến định vị, để bảo đảm cho vỏ hầm không xâm phạm vào trong giới hạn kiến trúc, cần phải chừa lại một lượng sai số nhất định, cần chú ý mở rộng trong đoạn cong.
3. Hoàn chinh cốp pha giá vòm thép
Khi sử dụng cóp pha giá vòm thép, cần cho lắp thử ở ngoài hầm kiểm tra kích thước, nếu không hợp yêu cầu thì cần sửa chữa lại. Các linh kiện lắp ráp và mặt cốp pha cần được bôi dầu phòng gỉ. Khi sử dụng lại cóp pha trong hầm cần chú ý kiểm tra tu sửa. cần chú ý vố hầm phải được mở rộng trong đường vòng và kích thước cốp pha, nếu cần lắp thử theo kích thước thiết kế trên sàn mẫu ở ngoài hầm.
Khi sử dụng xe cốp pha toàn khối di động, cần lắp ráp thử và điều chỉnh trạng thái công tác của các bộ phận cơ cấu, kiểm tra kích thước các bộ phận, cho chạy thủ, bảo đảm khi đưa vào trong hầm có thê hoạt dộng bình thường. Mỗi khi tháo cóp pha xong, cần tu chỉnh lại.
4. Dimg cốp pha
Căn cứ vị trí cắm tuyến lắp ráp cốp pha giá vòm hoặc cho xe cốp pha vào vị trí. Lắp ráp VÌ1 đưa vào vị trí xong, cần kiểm tra kỹ các hạng mục bao gồm: vị trí, kích thước, phương hướng, độ cao, độ dốc, độ ôn định v.v… và cần chú ý xử lý tốt mấy vấn đề sau đây:
(1) Mỗi hàng giá vòm phải lắp trong mặt phẳng thẳng góc vói đường tâm hầm, không được nghiêng ngả; đói với hầm trong đường vòng, có vòng ngoài dài trong ngắn, thì cần chia đoạn điều chỉnh phương hướng giá vòm và chiều dài cốp pha.
(2) Giá vòm phải được dựng trên nền móng ổn định. Dưới chân giá vòm cần phải hàn thêm một miếng thép để tăng thêm diện tích chống, giảm thiểu độ lún; khi nền móng mềm yếu, thì trước tiên dùng đá dăm đệm phẳng, sau dùng tà vẹt gỗ lát lên, tà vẹt ấy khômỉ được thò vào trong bê tông vỏ hầm.
Khi lung xe cốp pha toàn khối di động thì đường ray chạy xe phải được lát ôn định, tà vẹt cách nhau thích đáng, đá ba lât phải được đầm chặt và chắc, khi cần thiết có thể thi công đáy hầm trước đè phòng lún quá mức.
(3) Lắp đặt giá vòm phải chắc chắn ổn định, bảo đảm cho chúng không được chuyên vị quá mức. Sau khi lắp đặt giá vòm xong phải tiến hành kiểm tra độ ổn định của chúng. Phưong pháp làm cố định: hướng ngang có thanh chống ngang (dùng khi mặt cắt nhỏ), chống xiên (dùng khi mật cắt lớn), thanh neo (neo chặt vào vi nham, xuyên qua vỏ hầm, cốp pha, giá tường, gỗ dải, dùng bu lông bản đệm cố định keo chặt giá tường). Hướng dọc có: gỗ dải, thanh chống bằng gỗ giữa các giá vòm, thanh kéo và thanh xiên, thanh đệm giữa giá vòm và vi nham. v.v… Trong đó neo cần được lắp đặt trước tiên và làm thí nghiệm chống nhổ.
Việc lắp đặt và gia cường cốp pha giá vòm cần chú ý không gian đi lại trong lòng đê bảo dám giao thông thông suốt trong hầm.
(4) Cốp pha chặn đầu dùng gỗ để gia công theo mẫu ở hiện trường và phải lắp ráp ôn định, kín khít với vi nham; cũng có khi dùng chặn đầu bằng túi không khí.
(5) Khi trong hầm cần dán cuộn vật liệu phòng nước, dải ngăn nước, thì trước tiên phải lắp ráp chúng và chú ý khi lắp tấm chặn đầu không được làm hư hỏng vật liệu phòng nước để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả phòng nước.
5. Chuẩn bị bê tông và vận chuyển
Do không gian trong hầm chật hẹp, phần lớn trường họp bê tông phải được chế tạo bên ngoài xong, dùng công cụ vận chuyển đưa đến mặt công tác rồi đổ. Trong thực tế, thời gian vận chuyên khá lớn nhất là đối với đường hầm dài và cự ly vận chuyên xa. Vì vậy việc lựa chọn công cụ vận chuyên cần chú ý loại bốc dỡ tiện lợi, tốc độ vận chuyên nhanh, bảo đảm cho bê tông dã trộn đúng quy cách xong không phát sinh hiện tượng lọt vữa, phân ly mất nước, tổn thất dộ sụt hoặc sơ ninh. Có thể kết họp với tình hình công trường, lựa chọn các loại xe thùng, xe vận chuyển bê tông bằng xi téc, hoặc bơm đẩy và các loại cơ giới khác.