Chương trình khen thưởng của Dana Commercial Credit

Chương trình khen thưởng của Dana Commercial Credit được thực hiện chủ yếu dựa vào hiệu suất làm việc của nhân viên.chung cư five star garden Đội ngũ nhân viên sẽ được đánh giá và nhận khen thưởng dựa trên mức độ đóng góp đối với công ty vào cuối năm. Ban quản trị sẽ trực tiếp đưa ra đánh giá về hiệu suất hoạt động cũng như quá trình phân chia khen thưởng một cách nghiêm túc. Các giám sát viên, giám đốc chất lượng, ban kiểm soát hoạt động và lãnh đạo cấp cao của công ty là những người đưa ra đề xuất khen thưởng cho đội ngũ nhân viên dưới quyền. “Các nhân viên của chúng tôi hiểu rõ rằng cơ chế phần thưởng phản ánh hệ thống giá trị của Dana – sự hài lòng của khách hàng, sự đổi mới không ngừng, thái độ luôn tìm tòi cách cung cấp dịch vụ ưu việt hơn tới khách hàng,”chung cư 136 hồ tùng mậu Giám đốc điều hành Ed Shultz phát biểu. “Ban lãnh đạo cấp cao của chúng tôi dành 3 ngày đánh giá từng nhân viên trong biên chế công ty nhằm đảm bảo mọi phần thưởng đều xứng đáng với đóng góp của họ.”

dkkd_RLGW

Chương trình khen thưởng của Dana Commercial Credit

Custom Research Inc. đã gặp phải một tình huống tiến thoái lưỡng nan sau khi dành được giải thưởng về chất lượng quốc gia Malcom Baldrige năm 1996. Jeff Pope và Judychung cư hh2 dương nội Corson hứa đưa toàn bộ nhân viên đến Washington, D.C để tham dự lễ trao giải thưởng. Họ đã không lường được rằng mỗi công ty giành được giải thưởng chỉ được phép có tối đa 50 khách mời. Corson và Pope đã vận dụng nguyên tắc công bằng trong gia đình. Họ rút bớt số lượng nhân viên tham dự trong mỗi bộ phận đồng thời đảm bảo rằng mọi bộ phận trong công ty đều có đại diện tham dự. Những người không được tham dự buổi lễ hôm đó sẽ tham gia vào buổi ăn mừng đặc biệt. Lễ trao giải cũng được truyền hình trực tiếp về văn phòng công ty qua vệ tinh. Các nhân viên cùng tận hưởng