Công tác chuẩn bị thi công bằng khiên (P2)

2. Kiểm tra lắp ráp khiên
Thường khiên được lắp ráp trên sàn lắp ráp nằm ở đáy giếng đứng, song nếu khiên nhỏ thì có thể lắp ráp hoàn chỉnh trên mặt đất rồi cẩu vào giếng. Khi lắp ráp phải tuân theo bản thuyết minh, lắp ráp xong cần phải kiểm tra kỹ thuật theo các hạng mục sau, đạt yêu cầu mới được đưa vào sử dụng.
I. Kiểm tra bề ngoài
Kiểm tra bề ngoài khiên xem có bộ phận nào sai với bản vẽ thiết kế, linh kiện lắp sai; vị trí lắp sai; các lỗ liên thông trong ngoài có thông suốt không; kiểm tra xem các kinh kiện bên trong của khiên có đầy đủ không, vị trí có đúng không, có được có định chắc chắn không; kiểm ưa lóp phòng gỉ xem có hoàn chỉnh không.
2. Kiếm tra kích thước chủ yếu
Sai số múc độ tròn và không thẳng của khiên lớn hay nhỏ ảnh hưởng rất lớn đến múc độ ngoằn ngoèo khi khiên đào tiến lên; sai số cho phép về 2 mặt này cần thoả mãn yêu cầu ghi trong bảng 5.4 và 5.5. Vị trí kiểm tra mức độ tròn như hình 5.20 , vị trí kiểm tra mức độ thẳng như hình 5.21.

Hình 5.20. Vị trí kiêm tra sai số độ tròn Hình 5.21. Vị trí kiểm tra sai số mức độ thẳng. 
2. Kiếm tra thiết bị thuý lực
– Thí nghiệm áp lục: Lấy áp lục cao nhất cho phép của thiết bị thuỷ lục trong một thòi gian quy định nén thử, kiểm tra các thiết bị, đường ống, cửa vào, các kích v.v… xem có gì khác thường không.
– Theo áp lực định mức kiểm tra xem tính năng động tác của thiết bị thuỷ lực có được tốt không.
3. Kiểm tra bằng thí nghiệm cho chạy không tải;
1 – Kiếm tra thí nghiệm động tác của kích;
2 – Kiếm tra thí nghiệm động tác của máy lắp ráp vỏ hầm;
3 – Kiêm tra thí nghiệm chuyển động quay của mâm dao;
4 – Kiêm tra thí nghiệm vận hành máy chuyển đất xoắn ốc
5 – Kiểm tra thí nghiệm vận hành của máy duy trì độ tròn xoay;
6 – Kiểm tra thí nghiệm vận hành của các tổ bơm và thiết bị khác;
4. Kiểm tra tính năng cách điện cùa các thiết bị điện
Kiểm tra trị số kháng trở cách điện của các thiết bị đem dùng có ở trong phạm vi quy định trong bản thuyết minh không, nếu dùng thiết bị điện mà không có bản thuyết minh quy định đó, thì phải bảo đảm trị số kháng trở trên 5 MQ trở lên.
5. Kiểm tra mối hàn
Kiểm tra các mối hàn của khiên xem có chỗ nào bị bong, bị rời không, khi cần thiết phải tiến hành hàn lại. Quy định cụ thể phải theo đúng quy phạm hàn.
.3. Chuẩn bị các thiết bị phụ thuộc thi công khiên
Các thiết bị phụ thuộc cần thiết cho thi công khiên sẽ khác nhau tuỳ theo các loại hình của khiên, điều kiện địa chất, điều kiện khác nhau, không có một kiểu thcng nhất. Nhìn chung mà nói, thiết bị phụ thuộc thi công khiên chia làm hai bộ phận: Thiết bị ngoài hầm và thiết bị trong hầm.
1. Thiết bị ngoài hầm
Ở ngoài hầm cần bố trí các thiết bị cần thiết với dung lượng đầy đủ và phải bảo đảm vị trí lắp các thiết bị đó.
a. Thiết bị cung cấp không khí thường.
Ớ chỗ thi công bằng, nén, cần cung cấp không khí sạch sẽ thích nghi về độ ẩm, nhiệt độ, áp lực và số lượng theo đúng yêu cầu cần thiết. Những thiết bị ấy có: máy nén không khí thấp áp, máy quạt gió cùng các loại thiết bị dùng để vận chuyển thể khí, như: đường ống, cửa van, máy tiêu âm và trừ bụi, cùng thiết bị bổ trợ khác.
b. Thiết bị không khí cao áp
Loại thiết bị này cung cấp khí nén cho mặt đào là chủ yếu có: máy nén không khí cao áp và thiết bị bổ trợ tương ứng.
c. Thiết bị vận chuyển đất vụn
Loại thiết bị này gồm hai bộ phận: Thiết bị vận chuyển từ trong hầm ra đến mặt đất, thiết bị vận chuyên đến bãi thải.
Thiết bị cần phối hợp để vận chuyển từ trong hầm ra đến mặt đất do phương pháp vận chuyển và nâng lên xác định, nói chung là thiết bị cẩu nâng thùng đất; kho đất vụn để chuyên vận và thùng chứa, máy băng tải và các thiết bị vận chuyển thẳng đứng khác.
Thiết bị vận chuyển đến bãi thải thì phải dựa vào tính chất vật lý và trạng thái của đất mà xác định phương thức vận chuyển xong mới lựa chọn.
d. Thiết bị điện
Thiết bị điện dùng ở ngoài hầm phải lắp nguồn riêng. Khi thi công bằng khiên, ngoài phải lắp hai hệ thống đường dây cung cấp điện ra, còn phải bố trí nguồn điện tối thiểu đủ để bảo đảm thoát nước, chiếu sáng cung cấp không khí.
đ. Thiết bị thông tin liên lạc
Thiết bị của bộ phận này do: Thiết bị liên lạc bảo đảm công tác bình thường hàng ngày và thiết bị cảnh báo khi phát sinh tình hình khẩn cấp họp lại mà thành. Loại thiết bị này ngoài việc phải có tính năng phòng ẩm khá tốt ra, phải có độ tin cậy cao và cần thiết phải có thiết bị dự trữ
khi cần.
2. Thiết bị trong hầm
Thiết bị trong hầm, trừ khiên ra, là chỉ các thiết bị cần lắp ráp giữa đáy giếng đứng và mặt đào. Bố trí kép họp các thiết bị này cần dựa vào điều kiện địa chất, phương thức thi công, kế hoạch thi công, tốc độ đào thiết bị ngoài hầm tiến hành cân nhắc cân bằng.
a. Thiết bị thoát nước
Thiết bị thoát nước chủ yếu có nhiệm vụ: thoát nước mặt đào, thoát nước rò rỉ trong hầm, thoát nước thải thi công. Thiết bị thường dùng là mây bơm, ống nước, cửa van v.v… Những thiết bị ấy tốt nhất là di động theo mặt đào, nhằm nhanh chóng và kịp thời thoát hết nước của mặt đào.
b. Thiết bị bốc đất
Khiên đào bằng nhân lực thì dùng nhân lực bốc đất; khiên bán cơ giới thì do cơ giới bốc đất, khiên nén bùn thì dùng bơm bùn. Ngoài khiên nén bùn nước ra, các loại khiên khác còn lại thường sử dụng phối họp thiết bị bốc đất và máy băng tải hoặc toa thùng, toa bằng, đầu máy diện chạy trên ray.
c. Thiết bị vận chuyến
Vận chuyển trong hầm khi dùng phương pháp thi công bằng khiên, phần lớn đèu dùng phương thúc vận chuyên bằng đầu máy điện chạy trên ray. Khi bố trí kết hợp đồng bộ cần cân nhắc: lượng đất đào ra, cấu kiện vỏ hầm, vật liệu phun vữa, thiết bị tạm thời, tình hình vận chuyên, thời gian tuân hoàn vận chuyên của thiêt bị cơ giới các loại, nói chung có: đầu máy chạy bằng bình ắc quy, toa thùng toa bằng chở đất, thiét bị đường ray.
d. Thiết bị phun vữa vào lưng vỏ hầm
Tuỳ theo vật liệu vữa khác nhau và phương thức phun vữa khác nhau mà dùng thiết bị phun vữa khác nhau. Nhung bất luận dùng phương thức gì để phun vữa, đều phải bố trí các thiết bị có dung lượng đầy đủ, thiết bị chủ yéu đê phối hợp bố trí là: bơm phun, thiết bị trộn vừa, thiết bị vận chuyển vữa, đường ống vận chuyển vữa và các cửa van v.v…
đ. Thiết bị thông gió
Đường hàm dài và lớn ngoài việc dùng phương pháp khí nén ra, đèu cần phải bố trí thiết bị thông gió.
e. Thiết bị vỏ hầm
Thiết bị vỏ hầm do thiết bị vỏ hầm lần thứ nhất và thiết bị vỏ hầm lần thứ hai gộp lại mà thành. Thiết bị vỏ hầm lần thứ nhất chủ yếu là chỉ thiết bị lắp ráp phiến ống, do máy lắp ráp, máy bảo đảm tròn xoay, máy vận chuyển phiến ống và máy nâng được bố trí ở đuôi khiên kết hợp lại. Thiết bị vỏ hầm lần thứ hai gồm có: thiết bị vận chuyển bê tông, cỗ xe cóp pha vỏ hàm, thiết bị đổ bê tông, máy đầm v.v…
g. Thiết bị điện
Thiết bị điện trong hầm gồm có: thiết bị mô tơ, chiếu sáng, dẫn điện và thiết bị điều khiến gộp lại.
h. Thiết bị công tác sàn
Sàn công tác được gắn liền với khiên hoặc các sàn đứng làm việc được gắn cố định vào xe đê lắp vỏ hầm lần thứ nhất, để phun vữa vào lưng vỏ, để điều khiển thiết bị điện, hệ thống thoát nước, hệ thống thuỷ lực và tô bơm của khiên. Tuỳ theo đà tiến của khiên các sàn này được lắp trên các cỗ xe chuyên dụng nối theo sau. Đe giảm thiểu ảnh hưởng đối với công tác của khiên, các cỗ xe này có thể độc lập tự hành.