Công tác chuẩn bị thi công

Tổ chúc và quản lý thi công là một công tác vô cùng trọng yếu và phức tạp trong quá trình thi công. Nó nhằm mục đích: bảo đảm chất lượng công trình theo yêu cầu thiết kế; bảo đảm tiến độ qui định của kế hoạch và hướng thấp hon dự toán thiết kế hoặc thấp hơn giá thành và đơn giá khi ký họp đồng; hoàn thành nhiệm vụ thi công một cách an toàn và thuận lợi. Công tác này xuyên suốt toàn bộ quá trình của công trình từ giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công đén giai đoạn cuối cùng hoàn công và nghiệm thu.
Khoa học kỹ thuật là sức sản xuất số một. Nhiệm vụ cốt lõi của công tác tổ chức và quản lý thi công là phát huy đầy đủ tác dụng khoa học kỹ thuật, tìm hét cách sáng tạo điều kiện thuận lợi cho thi công, cải thiện môi trường thi công khắc nghiệt trong suốt quá trình sản xuất kiến thiết, để nhằm nâng cao không ngừng trình độ kỹ thuật thi công thực hiện yêu cầu về mặt chất lượng và thời hạn của công trình, vì thế tổ chức và quản lý thi công hiện đại hoá là két họp hữu cơ giữa ba mặt: khoa học kỹ thuật tiên tiến, biện pháp kinh tế họp lý và phương pháp quản lý kinh doanh khoa học.
1 CHUẨN BỊ THI CÔNG
Công tác chuẩn bị trước lúc thi công đường hầm là một nội dung trọng yếu trong công tác tổ chức và quản lý thi công đường hầm. Làm tốt các loại công tác chuẩn bị trước lúc thi công là bảo đảm quan trọng cho thi công đường hầm hoàn thành nhiệm vụ một cách chất lượng nhất, nhanh nhất, tiết kiệm nhất và an toàn nhất. Cho nên, cần coi trọng đầy đủ công tác chuẩn bị trước lúc thi công.
Nội dung công tác chuẩn bị thi công bao gồm: xác định cơ cấu tô chức thi công và nhân viên làm việc; tiến lên một bước nghiên cứu và tìm hiểu văn kiện thiết kế; điều tra đối khóp, bổ sung đối với hiện trường thi công; tiếp nhận các cọc đo đạc lại và nhận cọc miệng hầm; kết họp kinh nghiệm và điều kiện kỹ thuật của đơn vị thi công đề xuất các kiến nghị cần thay đổi thiết kế hoặc cải tiến đối với chủ đầu tư và bên tư vấn, thông qua hiệp thương tiến hành sửa chữa và thay đổi. Dựa vào đi sâu nắm thêm tình hình, tư liệu để đi sâu nghiên cứu biên soạn thiết kế tổ chức thi công, chỉ đạo chung và chuẩn bị điều kiện và vật chất cho thi công.
1.1. Tổ chức bộ máy thi công
Trong thi công có thê căn cứ vào quy mô, tính trọng yếu của công trình bố trí bộ máy và cán bộ công nhân viên thi công. Xác định các nguyên tắc của tô chúc bộ máy là: thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tiện cho việc chỉ huy, quản lý, có lợi cho việc phát huy tính tích cực, tính sáng tạo và tinh thần hiệp tác của cán bộ công nhân. Bộ máy cần được phân công rõ ràng, quyền lợi trách nhiệm cụ thể, hết sức tinh giản, nhưng lại có thể hoàn thành nhiệm vụ; chỉ huy phải cụ thê và kịp thời, mọi sự việc đều có người phụ trách.
Bộ máy thi công đường hầm nói chung do hệ thống Đảng, đoàn thể, hệ thống sản xuất và các bộ phận chức năng hợp lại. Tổ chức Đảng trong đơn vị thi công phụ trách lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và làm tốt công tác tư tưởng, làm cho mọi người trong đơn vị đèu có nhiệt tình chính trị cao, đầy lòng hăng hái, tinh thần làm chủ lao động quên mình và thái độ khoa học thực sự cầu thị, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ xác định công trình.
Hệ thống bộ máy sản xuất là hệ thống tổ chức sản xuất làm việc trực tiếp do các cán bộ có kinh nghiệm sản xuất thực tế và có tài tổ chúc quản lý lãnh đạo. Trong đơn vị sản xuất phải thực hiện chế độ phụ trách quản lý kinh doanh các hạng mục công trình. Dưới sự lãnh đạo của cán bộ quản lý kinh doanh các kỹ sư trưởng và kỹ sư công trình chủ quản chịu trách nhiệm toàn diện vè công tác kỹ thuật.
Các bộ phận chức năng là bộ máy trực tiếp bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thi công theo kế hoạch, theo đúng ý đồ và chỉ thị của lãnh đạo thi công, cần phải có quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, phân công cụ thể, đồng thời phải mật thiết hiệp tác vói nhau.
Các cán bộ công nhân viên phải nắm vững kỹ thuật mới, luôn luôn sáng tạo và khai triển thi đua bảo đảm chất lượng kỹ thuật.

1.2. Nội dung công tác chuẩn bị kỹ thuật
– Cẩn thận kiểm tra bản vẽ và tài liệu thiết ké có liên quan, tìm hiểu ý đồ thiét kế, đối với tổng bó trí mặt bằng các loại công trình cho đến đối với hình thức và đặc điểm kết cấu công trình, đèu phải nghiên cứu chu đáo. Đối với bản thân bản vẽ thiết kế phải xem giữa chúng với nhau có gì sai sót, mâu thuẫn không; giữa bản vẽ và thuyết minh có gì trái ngược nhau không đèu cần kiêm tra làm rõ; phải nắm vững tư liệu khảo sát địa chất, thuỷ văn, để có thể phán đoán mức độ khó dễ đối vói thi công công trình; lại cần tìm hiểu yêu cầu đối với thời hạn thi công nói chung của công trình.
– Điều tra nghiên cứu thu thập tư liệu:
+ Điều tra xã hội: Tìm hiểu tình hình chính trị, kinh tế, dân cư và phong tục tập quán v.v…
+ Điều tra điều kiện tự nhiên: Thi công đường hầm có tiến hành được thuận lợi hay không là do mức độ nắm vững tình hình địa chất quyết định, vì thế trước lúc khởi công cần tiến hành điều tra địa chất, nhằm để lựa chọn phương pháp thi công chính xác, và làm tót việc chuẩn bĩ
đầy đủ trước đối với khả năng có thể gặp điều kiện địa chất xấu. cần tiến hành điều tra tình hình, địa mạo, địa hình, chủ yếu bao gồm: địa hình lồi lõm, sông ngòi, giao thông, tình hình nhà dân, vật kiến trúc lân cận vùng định mở công trường; nắm vững tình hình khí hậu và khí tượng, cần sưu tập các loại tư liệu khí tượng, thuỷ văn nhằm cung cấp số liệu đáng tin cậy về thoát nước và chống lũ lụt.
+ Điều tra điều kiện kinh tế kỹ thuật: Tìm hiểu hiện trường lân cận có thể lọi dụng, công trình kiến trúc cần di rời, nhà dân có thể thuê mượn tạm v.v…; có thể lợi dụng vật liệu tại chỗ và năng lực cung ứng; năng lực giao thông vận tải, cho đến điều tra khả năng làm đường vận chuyển và các khả năng làm cầu cống, bến cảng v.v… tạm thời phục vụ thi công, tình hình điện, nước và thông tin; năng lục sản xuất, chất lượng, đon giá công nghiệp địa phương và khả năng phối hợp, họp tác; khả năng vè số lượng, nguồn, và trình độ kỹ thuật mà lực lượng lao động ở địa phương có thể cung cấp được; năng lục có thể hỗ trợ của các cơ quan địa phương về cung ứng sinh hoạt, y té vệ sinh, văn hoá giáo dục, trị an, phòng chống cháy v.v…
– Giao nhận tư liệu các cọc mốc trắc địa khống chế và làm tốt công tác đo lại, kiểm tra cho khóp, trên cơ sở đó cắm tâm của miệng hầm và các cọc độ cao cần thiết khác.
– Dựa vào điều tra bổ sung và nắm vững tình hình mới, cải tiến thiết kế thi công.
– Biên soạn thiết kế thực tổ chức thi công và thảo ra phương án thi công, tiến hành thiết kế bô sung thi công có liên quan.
– Biên soạn dự án thi công.

1.3. Chuẩn bị điều kiện và vật chất cơ bản ở hiện truờng
Trong phạm vi hiện trường thi công, các điều kiện cơ bản cần chuẩn bị phải có: đường giao thông thông suốt, nối thông đường điện, đường nước, đường thông tin, hiện trường thi công phải được san xong, làm xong nhà ở tạm thòi.
Trước lúc khởi công, các thiết bị trên mặt đất cần thiết phải được chuẩn bị đầy đủ, như: hệ thống cung ứng khí nén, các gian sửa chữa máy cần thiết, nhà gia công thuốc nổ v.v… ngoài ra, phải bố trí gian máy gia công gỗ và một số kho với số lượng thích đáng.
Chuẩn bị vật tư bao gồm: chuẩn bị nguyên vật liệu, chuẩn bị thiết bị gia công cấu kiện, chuẩn bị thiết bị và máy móc dụng cụ cho xây lắp công trình chính v.v…
Đe cho công tác chuẩn bị vật tư có khả năng được tiến hành vượt lên trước, sau khi tiếp nhận được nhiệm vụ thiết kế thì có thể dựa vào bảng thống kê của tất cả các hạng mục công trình, đặc trưng kết cấu, diện tích xây dựng và thể tích xây dựng… đã ghi trong thiết kế sơ bộ tiến hành ước tính công trình sắp xây dựng. Trừ trong tổng lượng công trình đã ước tính, tạm dùng định mức có sẵn hoặc tư liệu thống kê của công trình tương tự, khái tính ra số lượng vật liệu cần thiết. Dựa vào đó mà cung ứng cho nhu cầu cần thiết của thi công.