Đào và đẩy lên của Khiên

.1. Đào của khiên
Phương thức đào của khiên chia làm 3 loại: kiểu đào ngực trần, kiểu đào dập ép và kiêu cắt xén ngực bịt. Nhưng dù dùng phương thức đào nào thì trước lúc khiên đào, cũng cần phái
2ốố
chú ý tính ổn định cho mặt địa tầng bộc bộ ra trên giếng đứng xuất phát sau khi tháo dỡ cửa miệng bịt kín tạm thời của khiên khi tiến vào hầm. Khi cần thiết, phải tiến hành gia cố địa tầng ở xung quanh giếng đứng và khu vực cửa miệng vào ra. Công tác đào đê tháo dỡ cưa miệng bịt kín cần đặc biệt thận trọng. Đối với khiên đào ngực trần, thì cần thoạt tiên bắt đầu tháo dỡ trên đỉnh của bịt kín trước, tháo dỡ được khoảnh nào thì lập tức dùng tấm chắn trên khiên che chống ngay, đề phòng để lộ ra lâu đất sẽ sụp xuống. Đối với khiên đào bằng dập ép và đào bằng bịt ngực cắt xén, nói chung phải tháo dỡ cửa từ dưới lên trên, mỗi lần tháo dỡ được một khoảnh thì lập tức dùng đất cát đắp lên, để che chống áp lực đất. Sau khi khiên đã vượt qua cửa bịt kín xong cần lắp phiến ống bê tông đúc sẵn và bê tông bịt chặt khe hở đằng sau lưng vỏ và vách giếng đứng, ngăn chặn cát chảy vào hầm, và làm cho lực đẩy vào khiên tiến lên phân bố đều cho vách hầm. Có khi còn phải phun vữa bằng áp lực đề phòng tầng đất bị xáo động, lún sụt.
1. Đào kiểu ngực (miệng) trần
Đào kiểu ngực trần phải tiến hành trong điều kiện mặt đào có thể tự ổn định được. Khiên dùng cho loại đào này có: khiên đào bằng nhân công, khiên đào bằng nửa cơ giới. Trong quá trình đào kiểu ngực trần, vè nguyên tắc phải bảo đảm cho vòng miệng cắt của khiên và diềm trước của khiên cắm cố định vào tầng đất, sàn công tác sẽ duỗi ra trong mặt đào, độ sâu cắm vào do mức ổn định và cứng hay mèn của chất đất quyết định, làm cho công tác đào đất từ đầu đén cuối đều được tiến hành dưới sự bảo vệ của vòm miệng cắt. Sau đó chia ra nhiều phàn đào từ trên xuống dưới, mỗi lần đào được một khoảnh phải lập tức dùng kích che chống mặt đào cho vững. Năng lục che chống phải ngăn chặn xáo động của mặt đào, trong quá trình đẩy khiên tiến lên. Loại che chống đó không thê buông lỏng hoặc tháo dỡ, mãi cho đến khi hoàn thành một chu kỳ đẩy tiến mới thôi. Khi đào kiểu miệng trần phải tránh cho mặt đào bộc lộ với thời gian quá dài cho nên che chóng kịp thời là khâu mấu chốt của cách đào miệng trần. Dùng đào kiểu ngực trần, xử lý chướng ngại vật đá mồ côi, sủa lệch, đào quá mức đều tương đối dễ dàng so với các phương pháp khác.
Trong tầng đất cứng rắn, mặt đào có thể tự ổn định mà không cần dùng một biện pháp nào thêm, có thê dùng nhân công hoặc cơ giới để đào. Nhưng trong tầng đất ngậm nước, mềm yéu mà dùng kiểu miệng trần để đào thì có thể dùng phương pháp thi công bằng khiên và nhân công tạo giếng kim hạ nước, hoặc phương pháp thi công khiên có khí nén để ôn định mặt đào.
a. Phương pháp khiên nhân công tạo giếng kim hạ nước
Dùng nhân công tạo giếng kim hạ nước ngầm để ôn định mặt đào là một phương pháp tương đối kinh tế, nhất là đôi với đất cát với lượng lọt khí lớn.
Phương pháp hạ nước bằng giếng kim là cách đóng các ống thép dưới đáy các lỗ nhỏ làm ống lọc nước vào hai bên cạnh hầm, nước bị lọt vào các giếng làm cho các vùng lân cận giếng kim hình thành phễu hạ nước, do đó làm cho mức nước ngầm hạ xuống, làm khô địa tầng mặt
đào, tăng thêm cường độ cho đất, bảo đảm ổn định cho mặt đào. Như vậy, làm cho khiên đi qua trên mức nước ngầm, công nhân làm việc trong điều kiện khô ráo.
Ưu điểm lớn nhất của cách đào hạ nước ngầm bằng nhân công tạo giếng kim là không cần dùng khí nén. Nhưng, phương pháp cũng chỉ được dùng có giới hạn. Đối với hàm dưới đáy sông không thể dùng phương pháp hạ nước ngầm này được, chỉ có thể dùng ở hai bên bờ, vả lại chỉ trong các trường hợp hầm không nằm sâu quá, vì nếu hầm nằm sâu hạ nước ngầm sẽ có hiệu quả không tốt, có khi có thể dẫn đến làm khiên bị hạ đột ngột. Ngoài ra, tại vùng hai bên bờ có khu nhà cửa dầy đặc cũng không nên dùng phương pháp hạ nước ngầm bằng giếng kim, nếu không sẽ làm cho nhà cửa bị lún không đều do hạ nước ngầm không đều.
b. Phương pháp thi công khiên có khí nén
Khi khiên đào dưới mức nước ngầm, do áp lục nước ngầm, nước sẽ ùa vào trong mặt đào, để ngăn chặn không cho khối đất chảy theo và mặt đào bị sụt lở, thì khi khiên đào tiến lên, dùng áp lực khí nén đê cân băng áp lực nước, tiến lên làm khô địa tầng lân cận mặt đào, giúp cho công tác của khiên được tiến hành một cách thuận lợi, phương pháp thi công ấy gọi là phương pháp thi công bằng khiên có khí nén.
– Xác định áp suất khí và lượng khí tiêu hao.
Áp suất khí lớn hay nhỏ do múc nước ngầm thấp hay cao quyết định, theo lý luận cứ 10m cột nước cần dùng 0,1 MPa áp suất không khí đê cân bằng. Nhưng trên thực tế, áp lực cân băng lớn hay nhỏ lại còn có quan hệ với tính chất địa tầng xung quanh và mức độ khô, ướt của tầng đất ở mặt đào. Như ở Thượng Hải, hệ số lọt khí của tầng đất mềm rất nhỏ, cả một bộ phận áp lực cột nước bị tiêu hao bởi lực cản lỗ rỗng khối đất. Thực tế trong thi công áp suất không khí chỉ băng 50 -T- 80% áp suất lý luận, lượng không khí cần thiết chỉ bằng 10 4- 50% của lượng không khí lý luận.