Điều tra hiện trạng khu đất quy hoạch

Điều tra những đặc điểm về hiện trạng của khu đất là yêu cầu không thể thiếu được của Quy hoạch chi tiết. Việc chuẩn bị hệ thống thông tin về khu đất là cơ sở của toàn bộ mọi giải pháp quy hoạch được nghiên cứu. Công tác này bao gôm điều tra các yếu tố mang tính quy mô vùng liên quan đến khu đất, các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, dân cư, kĩ thuật, … có ảnh hưởng quyết định đến việc khai thác, sử dụng đát khu vực dự kiến quy hoạch.

 Hiện trạng về dân cư, xã hội
Nhằm xác định hướng quy hoạch và đầu tư công trình trong khu đất quy hoạch, cần nghiên cứu người sử dụng và sống, làm việc trong các công trình sẽ được Xây dựng trên khu đất, nội dung nghiên cứu gồm :
– Số người cư trú, số hộ, cơ cấu hộ, số lao động, thành phần cơ cấu dân cư (theo tuổi, theo giai tầng xã hội…)
– Tình hình đời sống kinh tế của dân cư như mức thu nhập bình quân, mức sống, hoàn cảnh về việc làm, phân bố chỗ làm việc, khả năng chuyển đổi, tìm kiếm việc làm.
Hiện trạng về sở hữu
Xác định các loại hình sở hữu đối với công trình, quyền sử dụng đất đai và các bất động sản khác. Sở hữu và quyền sử dụng về đất đai, nhà ở và các công trình khác được phân thành các loại : Nhà nước, tập thể, cá nhân và không chính thức.
Mặt khác cần đánh giá những khả năng chuyển quyền sử dụng đất, nhà và các bất động sản khác.
Hiện trạng về dịch vụ
Các công trình dịch vụ cần nghiên cứu về quy mô, vị trí, đặc điểm hoạt động nhằm khai thác khả năng hiện có của khu vực phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội tại khu vực, các công trình dịch vụ gồm có :
– Công trình Thương mại, dịch vụ (cửa hàng, chợ, trung tâm thương mại, quầy v.v…)
– Khách sạn, du lịch
– Giáo dục (trường học các loại, trung tâm đào tạo, nhà trẻ, mẫu giáo, v.v. ..).
– Công trình văn hóa (Nhà hát, xinê, câu lạc bộ v.v…)
– Công trình y tế (bệnh viện, nhà khám, trạm xá, v.v….)
Hiện trạng về các công trình kiến trúc
Các công trình kiến trúc và hạ tầng hiện có trên khu đất cần được đánh giá cụ thể nhằm xác định khả năng cải tạo, phục hồi và phát triển phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu vực, đánh giá các công trình kiến trúc được phân theo loại công trình, gồm :
– Nhà ở : Số ngôi nhà, tầng cao, tổng diện tích sàn, diện tích xây dựng, phân loại nhà (theo chất lượng, kiểu nhà : Nhà biệt thự, nhà ở theo nhóm).
– Công trình công cộng : chức năng, số lượng, diện tích xây dựng, diện tích sàn, tầng cao, chất lượng.
– Các công trình kiến trúc công nghiệp, kho tàng, dịch vụ, du lịch, giáo dục .. Cần xác định chức năng, số lượng, diện tích xây dựng, diện tích sàn, tầng cao, chất lượng.
Đánh giá các giá trị lịch sử, nghệ thuật kiến trúc công trình ở các vấn đề sau : Thời gian xây dựng, đặc trưng bố cục, hình thái kiến trúc, công trình bố cục chủ đạo và vai trò trong cảnh quan đô thị hay khu vực.

 Hiện trạng về kiến trúc cảnh quan và cây xanh đô thị
Xác định những dặc trưng của cảnh quan khu vực là nhu cầu thiết yếu nhằm nhận dạng những yếu tố có vai trò bố cục không gian chủ đạo của khu đất làm tiền đề xác định hướng khai thác và sử dụng đất hợp lí tạo sự cân bằng giữa kiến trúc đô thị và cảnh quan tự nhiên.
Nhiệm vụ của công việc điều tra là xác định và phân loại những yếu tố hiện hữu tạo nên dặc trung riêng của cảnh quan đô thị khu vực bao gồm :
– Cảnh quan tự nhiên như mặt nước (sông, hồ, đặc trưng của địa hình thiên nhiên (đồi, gò, đắt, núi, mỏm đá, hang, động…), cây xanh (rừng, số lượng, tính chất các loại cây…).
– Cảnh quan nhân tạo : Công trình kiến trúc, các công trình đầu mối hạ tầng kĩ thuật (đường giao thông, cầu, bến bãi đỗ xe, trạm kĩ thuật, tuyến điện, thông tin, cấp nước, xử lí chất thải v.v…
Nhũng yếu tố trên được thống kê về quy mô, số lượng, vị trí phân bố, tình trạng. Những yếu tố nổi trội được lựa chọn, đánh giá những khả năng khai thác, ảnh hưởng bất lợi đến cảnh quan tương lai của khu đất quy hoạch.

 Hiện trạng về các công trình hạ tầng kĩ thuật và trang thiết hi đô thị
– Hệ thống giao thông : Mạng lưới đường, loại đường cơ giới, xe thô sơ, xe đạp, đi bộ, phân cẩp đường.
– Mặt cắt ngang tuyến đường, cao độ nền đường, các nút đường, điểm giao cắt, độ dốc, đầu mối giao thông, luồng các loại giao thông.
– Hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn : Mạng lưới đường ống, mương kín, hở… tiêu thoát nước, độ dốc, cao độ đáy ống, hướng thoát nước, các trạm xử lí và các công trình liên quan.
– Hệ thống cấp nước : Mạng ống cấp nước đến công trình, lô đất, các vòi cứu hỏa công cộng, các trạm cấp nước.
– Hệ thống cấp điện : Mạng lưới cấp điện, điện áp, công suất trạm.
Các dự án đầu tư có liên quan :
Thông thường trong quá trình tiến hành nghiên cứu quy hoạch chi tiết, một số dự án đầu tư đã và đang được triển khai thực hiện trên khu vực quy hoạch. Những ảnh hưởng của các dự án đó đối vdi tổng thể quy hoạch tương lai có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của chúng cũng như của các hoạt động đô thị trên khu đất quy hoạch. Việc nghiên cứu chi tiết đối với những dự án trên rất cần thiết, nội dung nghiên cứu gồm :
– Tính chất, quy mô, vị trí đầu tư, những đặc điểm chính của các dự án.
– Những văn bản pháp lí về đầu tư của dự án
– Những đặc điểm kinh tế kĩ thuật của dự án : Dự kiến về nhu cầu cấp điện, nước, chất thải, các giải pháp kĩ thuật vệ sinh môi trường.
– Những ảnh hưởng có thể có đối với khu đất về hoạt động chung (kinh tế, xã hội, giao thông, dịch vụ …), về cảnh quan, vệ sinh môi trường.