Hoàn thiện vỏ hầm (P1)

.1. Thi công vỏ hầm
Phương pháp đúc vỏ thường dùng cho đường hầm thi công bằng khiên có: vỏ hầm bằng phiến ống đúc sẵn, vỏ hầm bằng bê tông đổ tại chỗ, vỏ hầm bằng bê tông dập ép và vỏ hầm ghép lóp trong lắp phiến ống đúc sẵn còn ngoài đổ bê tông tại chỗ. Trong đó, vỏ hầm băng phiến ống thường dùng nhất.
7. Thi công vỏ bằng phiến ống
Vỏ hầm kiểu này dùng phiến ống đúc sẵn, tuỳ theo đà tiến lên của khiên, theo thứ tự lắp ráp các vòng vỏ hầm, kết cấu vỏ hầm do vô số các vòng bằng bê tông cốt thép đúc sẵn theo thứ tự liên kết với nhau mà thành. Phiến ống đúc sẵn có rất nhièu loại: phiến ống gang, phiến ống thép, phiến ống bê tông cốt thép, phiến ống ghép lóp thép và bê tông cốt thép. Dựa vào hình kết cấu lại chia ra: phiến ống hình tấm phẳng (hình 5.25), phiến ống hình hộp (hình 5.26). 
Nói chung liên két các phiến có thê dùng bu lông.
Nhung cũng có phiến ống tấm phẳng không dùng liên kết bu lông mà dùng liên kết mộng hoặc bản lè hình cầu.
Phiến ống vỏ hầm nói chung được chia làm 3 loại: phiến ống tiêu chuẩn, phiến óng bịt đỉnh, phiến ống nối nhau, khi Hình 5.26. Phiến ống hình hộp (bê tông cốt thép) quặt góc còn thêm phiến ống hình chêm.
Khi lắp ráp phiến ống có cho mối nối thông nhau cũng có thể lắp ráp mối nối xen kẽ nhau. Lắp ráp mối nối thông nhau là lắp cho mối nối dọc của phiến ống thành đường thẳng, lắp ráp mối nối lệch nhau là lắp cho mối nối dọc của phiến ống lệch nhau từ 1/2 đến 1/3 chiều rộng. Làm theo cách thứ nhất thì tiện hon, nhanh hon; làm theo cách thứ hai thì phiền phức hơn nhung chịu lực tốt hơn.
Phương pháp lắp ráp phiến ống chia ra hai loại: dọc trước vòng sau và vòng trước dọc sau. Dọc trước vòng sau: là thứ tự lắp đặt bộ phận đáy trước sau hai bên cùng bịt kín đỉnh theo thứ tự lắp ráp thành vòng, mỗi lần lắp một phiến ống, kích tương ứng sẽ duỗi ra chống đỡ phiến đó. Trước vòng sau dọc: là sau khi phiến ống đã được lắp ráp thành vòng theo thứ tự xong,kích của khiên nhất tề duỗi ra và chống đỡ, cứ như thế tiến hành nối tiếp vỏ hầm theo hướng dọc. Trước vòng sau dọc được dùng tương đối ít, nhất là ở vùng của lực cản của đất lớn vì rất dễ làm cho khiên phải tụt lùi về phía sau gây ra sụt lở mặt đào.
Trước lúc lắp ráp phiến ống, kiểm tra bề ngoài, hình dạng, vết nứt, vỡ nát, rãnh lắp giải ngăn nước, kiểm tra sai số kích thước có phù họp với yêu cầu không. Sau khi lắp ráp các phiến ống xong, phải dựa theo quy định xiết chặt các bu lông nối ra, lại phải kiểm tra vỏ hầm có bảo đảm độ tròn không, phải dùng máy bảo đảm tròn xoay tiến hành điều chỉnh có như vậy mới tạo thuận lợi cho lần lắp ráp tiếp theo. Lực đẩy của khiên khi tiến lên tác dụng qua lại lên một số vòng vỏ hầm lân cận, rất dễ làm cho các bu lông bị long rời cần tiến hành công tác xiết chặt bu lông lần thứ hai, để bảo đảm cho các phiến ống liên kết vói nhau sát sao và bảo đảm yêu cầu phòng nước.
2. Thi công vó hầm bằng bê tông đố tại chỗ
Dùng bê tông đổ tại chỗ tiến hành thi công vỏ hầm có thể cải thiện chịu lực của vỏ hầm giảm thiểu lún bề mặt đồng thời có thể tiết kiệm cốp pha của phiến ống đúc sẵn và tiết kiệm dược công đúc và công vận chuyển phiến ống.
Hiện nay dùng phương pháp dập ép bê tông để thi công vỏ hầm (hình 5.27) là xu thế phát 
triển mới về thi công vỏ hầm bằng khiên. Phương pháp đó dùng bơm bê tông với trình độ cơ giới hoá, tự động hoá tương đối cao qua ống dẫn vận chuyển bê tông đến mặt thi công vỏ hầm đằng sau đuôi khiên nhờ các kích lắp đặt sẵn sau khiên sẽ tiến hành thi công dập ép bé tông vỏ hầm. Trong thi công phải nắm vững vàng và ăn khớp tốc độ tiến lên của khiên, và tốc độ thi công đổ bê tông tại chỗ đằng sau đuôi khiên cùng tốc độ ninh kết nhanh hay chậm của bê tông vỏ hầm. Khi dùng cách thi công vỏ hầm bằng dập ép bê tông, yêu cầu phải giữ cho đất ổn định, không đến nỗi bị biến dạng khi dập ép.

Hoàn thiện vỏ hầm (P1) 1