Lịch sử về phát triển xây dựng đường hầm và công trình ngầm

Thời thượng cổ con người đã biết đào các hầm ngầm đặc biệt đê khai thác quặng mỏ và than đá. Người La Mã đã xây dựng các đưừng hầm ngầm thủy lợi đến nay vẫn còn tốt.Túc phẩm đầu tiên viết về xây dựng cấc đường hầm là cuốn De ra métallica do một người Đức Georg Bavver (tên Latin là Georg Agricola) viết và xuất bàn vào năm 1556. Cõng trình ngầm hiện đại đầu tiên là đường hầm Malpas, dài 155 m được xây dụng từ năm 1676 đến năm 1681 cho kênh dào Midi ở miền Nam nước Pháp.
Đen thế kỉ thứ XIX, dặc bi*’t vào thế kỉ XX, do yêu cầu mà giao thông dưừng bộ, đường thủy, đường sắt và giao thông thành phố mới phát triển mạnh mẽ. nhất là giao thông hầm dường bộ, dường sắt, dường thủy và ham cho tàu diện ngầm.
Đã xuất hiện hầm đường bộ Simplon qua dãy núi Alpes- Penins nằm giữa Values ( Thụy Sĩ) và Piemonte (Ý) dài 19.730m ở độ cao 2.009m. Đó là dường ham trên núi cao được xây dựng sớm nhất và dài nhất trên thế giới vào thời đó.
Vào the kỉ XX ở các thủ đô lớn trên thế giới dã xây dựng mạng lưới tàu diện ngầm đô thị hiện dại dặc biệt ớ Mạc Tư Khoa.
Ở Trung Quốc, sau ngày giải phóng 1949 dến nay dã xây dựng hơn 4.000km hầm đường sắt dài vào loại nhất thế giới.
Năm 1995 Trung Quốc dã xây dựng hầm đường bộ Tần Lĩnh dài 19,45km đã tạo một bước đột phá mới về kĩ thuật xây dựng ở trong nước.
Vào cuối thế kỉ XX kĩ thuật xây dựng hầm ngầm qua sông, qua eo biên dạt bước phát triển mới dã có nhiều phương pháp thi công hữu hiệu. Năm 1984, Nhật Ban đã xây dựng đường hầm Thanh Hàm xuyên qua eo biển Tàn Hải Hiệp dài 53,85 km. Năm 1991. nước Anh và nước Pháp hợp tác xây dựng đường hầm xuyên qua eo biển Manche nối liền nước Anh và nước Pháp dài 50km (trong đó có 37,5km nằm sâu cách mặt nước biên khoáng lOOm) (hình 1.1). 
Trước Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam năm 1930 có xây dựng hầm giao thông thủy Rú Cóc (ở xã Nam Sơn, huy( 1 Anh Sơn tỉnh Nghệ An), hầm ngầm xuyên qua núi giúp cho thuyền bè đi lại từ phía thượng lưu xuống hạ lưu sông Lam đê tránh đi qua đập nước Đc Lương. Ngành đường sắt có vài hầm ngầm ớ miền Trung mà điển hình là hầm Phước Tượng trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ hầm được xây dựng nhiều song chủ yéu là hầm ngắn nằm trong núi phục vụ quốc phòng làm kho tàng hay công sự.
Ở tỉnh Quảng Ninh hầm lò được xây dựng khá nhiều chủ yếu phục vụ khai thác than.
Sau ngày thống nhắt đất nước năm 1975, ta mở đàu xây dựng hầm Dốc Xây trên quốc lộ 1A ở phía nam tinh Ninh Bình dài khoảng 100m. Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện dại quy mô hiện nay, nước ta đang xây dựng hầm đường bộ qua dèo dải Vân dài trên 6km; Khi xây dựng xong sẽ rút ngắn thời gian qua đèo từ một giờ xuống khoảng 15 phút; giao thông Nam Bắc sẽ rất nhanh chóng và an toàn tiện lợi. Thảng 5/2002 ta đã khánh thành hầm Aroàng 1 trên đường Hồ Chí Minh dài 453m và tiếp tục xây dựng hầm Aroàng II.
Trong tương lai không xa hầm và công trình ngầm ở đất nước ta sẽ có bước phát triển mới rất to lớn khi các tuyến đường giao thông phải đi vào Cí vùng đồi núi hit n trở hoặc vùng đô thị lớn.
Với bước phát triển khoa học kĩ thuật như vũ bão và sự rã dơi công nghệ mới – công nghệ xây dựng hầm Áo mới New Austrian Tunneling Method NATM- con người có the xây dụng ngầm dưới đất ở các vùng địa chất phức tạp khác nhau làm cho công L.ũh xây dựng ham và công trình ngầm an toàn, kinh tế và càng ngày càng hấp dẫn.