Một điều quan trọng khác nữa đối với những nỗ lực tiếp nhận ý kiến khách hàng

Một điều quan trọng khác nữa đối với những nỗ lực tiếp nhận ý kiến khách hàng của Dana Commercial Credit đó là “Khảo sát nhân lực”, một nghiên cứu về mức độ hài lòng của nhân viên và sự thịnh vượng của công ty. Ban quản lý chọn nhiều bộ phận khác nhau để tiến hành khảo sát và đội ngũ nhân viên được luân chuyển làm việc ở nhiều vị trí khác nhau được phép lựa chọn các câu hỏi trong mỗi linh vực từ biểu câu hỏi do công ty tư vấn Stanard & Associates cung cấp. five star kim giang Tất cả các nhân viên đều được mời tham gia khảo sát này.

dkkd_RLGW

Một điều quan trọng khác nữa đối với những nỗ lực tiếp nhận ý kiến khách hàng

Bên tư vấn sau đó đánh giá khảo sát và phân tích kết quả. chung cư goldmark city Kết quả được chia sẻ với các nhân viên cũng như được so sánh với kết quả dữ liệu khảo sát trong 5 năm của Stanard đối với 200.000 nhân viên từ nhiều công ty. Kết quả từ khảo sát này đã giúp công ty có những đổi mới quan trọng trong giao tiếp giữa các thành viên nội bộ, sự hợp tác giữa các phòng ban và các nhóm phát triển dịch vụ, và cơ hội phát triển của đội ngũ nhân viên. Steve Stanard, CEO của Stanard & Associates đã nói: “Dana Commercial Credit đã rất nỗ lực trong việc cải thiện dịch vụ khách hàng từ nội bộ công ty đến dịch vụ cung cấp ra bên ngoài, và ban lãnh đạo công ty cảm thấy rất hài lòng, đó là ấn tượng mà tôi có được trong 20 năm tại nhiệm tại công ty với tư cách một nhà tâm lý học.”

Ukrop’s đã phục vụ hàng trăm khách hàng trong một tuần qua đường dây điện thoại trợ giúp Helpline, chung cư xuân mai sparks tower qua tấm phiếu đánh giá và qua email. Những lời nhận xét này bao gồm cả những lời