Những chi tiêu cơ bản trong quy hoạch và xây dựng trung tâm đô thị

Qua kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, đất phân bố cho cáckhu chức năng chính trong trung tâm được lấy theo ti lệ sau :

 

Thông thường, cơ cấu quy hoạch trung tâm thành phố được bố trí theo các khu chức năng như trên hình vẽ 79. Tuy nhiên để đảm bảo tiện lợi cho người sử dụng, tăng thêm hiệu quả về tổ chức không gian kiến trúc, các công trình thuộc các nhóm chức năng khác nhau có thể được bố trí xen lẫn với nhau, phục vụ và hỗ trợ cho nhau.
Diện tích đất đai (quy mô) của trung tâm :
– Diện tích đất cho trung tâm có tì lệ từ 2 – 5% tổng số đất Xây dựng ci^a đô thị. Tính theo đầu người có thể vận dụng chỉ tiêu sau :
– Dưới 25.000 người : 5m2/người
– 25.000 + 50.000 người : 4m2/người
– 50.000 -ỉ- 150.000 người : 3m2/người
– Trên 150.000 người : 2m2/người
Ngoài ra cần dự tính đất phát triển của trung tâm khi đô thị phát triển mở rộng, sao cho cơ cấu quy hoạch vẫn ổn định và thống nhất, quan hệ giữa trung tâm và các khu chức năng khác của đô thị vẫn thuận lợi.