Những xu thế và quan điểm về quy hoạch phát triển đô thị

Cuối thế kỉ XVIII và đầu thế kỉ XIX xã hội phong kiến và quân chủ châu Âu đứng trước một thời kì sôi động mới. Cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 – 1794 đã lay chuyển và phá vỡ nền tảng của chế độ phong kiến Tây Âu chuyển chính quyền vào tay giai cấp tư sản. Tiếp đó các cuộc cách mạng dân chủ tư sản nổ ra ở một số nước khác như ở Bỉ năm 1830, ở Ba Lan, Ý năm 1831 , ở Anh năm 1832 V.V.. đã đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền. Những biến động xã hội đó đã làm rạn nứt và cuối cùng đánh đổ hệ thống quân chủ phong kiến châu Au, tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp.
Máy hơi nước xuất hiện năm 1825, nhà máy điện, lò luýện thép 1885 v.v… đã thúc đ!ẩy sự phát triển nhảy vọt về công nghiệp, dẫn đến những biến động lớn trong sản xuất và xã hội. Cách mạng công nghiệp không những đã thúc đẩy những biến động kinh tế, xá hội ở châu Âu vào thế kỉ XIX mà còn là nguyên nhân chủ nếu của sự phát triển đô thị, tăng nhanh tốc độ đô thị hoá ở châu Âu lúc bấy giờ. Sự thay dổi tính chất, việc tăng nhanh quy mô dân số và đất đai của các đô thị đã vượt quá giới hạn cho phép, dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong các đô thị như : cơ cấu thành phố không hợp lí, giao thông tắc nghẽn, nhà ở thiếu thốn, chật chội, không bảo đảm điều kiện vệ sinh. Mặt khác tình trạng đầu cơ Xây dựng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc bố trí, tổ chức xây dựng các khu dân cư ở đô thị.
Hậu quả xấu của sự phát triển chủ nghĩa tư bản về các mặt xã hội, chính trị dã trở nên sâu sắc từ giữa thế kỉ XIX. Xu hướng cách mạng xã hội nhằm xoá bỏ những hiện tượng đó với mục đích giải phóng con người, trước tiên là giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã được phát triển rộng rãi trong mọi tầng lớp xã hội. Sự khủng hoảng trong công tác xây dựng đô thị của chủ nghĩa tư bản thế kỉ XIX đã làm xuất hiện nhiều ý kiến đề xuất mang tính chất cải cách xã hội đô thị, không những chỉ của các nhà chuyên môn ngành xây dựng đô thị, mà của cả các nhà hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế và văn ho á.
Mức độ nghiên cứu và đề xuất của các tác giả không giống nhau, càng về sau những lí luận và mô hình càng có xu hướng mở rộng phạm vi nghiên cứu đến tỉ lệ vùng đô thị, thậm chí đến tỉ lệ Quy hoạch toàn quốc. Đây củng là vấn đề thực tế do sự phát triển rất nhanh của quá trình đô thị hoá và sự bùng nổ dân số cùng với sự đe doạ trầm trọng bởi sự xuống cấp ở môi trường trên phạm vi toàn cầu.
Tiến bộ khoa học đã thúc đẩy nhanh sự tiến bộ về kinh tế. Tiến bộ về kinh tế đã làm đổi thay các quan hệ về xã hội theo hướng hiện đại. Từ đó con người phải đi tìm cho mình một cơ cáu tổ chức không gian thích hợp trong cuộc sống hiện đại, trước tiên cho nơi ở của mình là các điểm dân cư đô thị và nông thôn.

Những xu thế và quan điểm về quy hoạch phát triển đô thị 1

Các đề xuất về tổ chức không gian đô thị thường tập trung vào các xu hướng sau đây :
– Phương án thiết kế và những đề xuất cụ thể cho sự phát triển của từng loại đồ thị hay từng vùng.
– Các dự đoán khoa học và dự báo phát triển đô thị tương lai mang tính định hướng chiến lược và xã hội kinh tế học đô thị.
Các mô hình lí thuyết với các dạng phát triển của đô thị v.v…