Niềm tin cũng rất quan trọng bởi một công ty không thể tạo dựng

Niềm tin cũng rất quan trọng bởi một công ty không thể tạo dựng được những mối quan hệ đích thực nếu thiếu nó.chung cư five star kim giang Công ty dịch vụ là “nhà cung cấp” những lời hứa, cam kết – những sản phẩm vô hình mà khách hàng đồng ý chi trả trước khi thực sự được trải nghiệm dịch vụ đó ‒ vì vậy niềm tin đóng vai trò tối thượng. Khách hàng đồng ý “mua” dịch vụ phải tuyệt đối tin tưởng vào công ty cung cấp và chắc chắn công ty đó sẽ giữ lời hứa cũng như thực hiện lời hứa đó trong danh dự.

dkkd_RLGW

Niềm tin cũng rất quan trọng bởi một công ty không thể tạo dựng

Niềm tin cũng giữ vai trò trọng tâm trong việc tạo dựng mối quan hệ nhân viên-đối tác. Khi khách hàng rời bỏ công ty mà họ không tin tưởng, thì đội ngũ nhân viên cũng vậy.goldmark city Tệ hơn, các nhân viên bỏ việc một cách rất cảm tính. Khi công ty đưa ra lời hứa với khách hàng, đồng nghĩa với việc nó cũng đưa ra cam kết với nhân viên.xuân mai sparks tower Dana Commercial Credit cam kết với đội ngũ nhân viên của họ rằng tiền thưởng sẽ được tính phần lớn dựa vào những đóng góp của họ với công ty, có nghĩa là họ đang đưa ra một cam kết không khác gì với cam kết của Dial-A-Mattress dành cho vị khách đang đứng trong căn hộ trống trải với một bộ giường đệm được chuyển tới ngay sau khi đặt hàng.

Giữ đúng cam kết cũng là trọng tâm giúp giữ gìn mối quan hệ với các đối tác kinh doanh. Hơn 5.000 nhà tư vấn tài chính độc lập song hành cùng Charles Schwab Corporation đã gửi trọn niềm