Nối đoạn hầm dưới nước (P2)

3. Trình tự thi công
Trình tự chủ yéu nối liền đoạn hầm dưới nước bằng phương pháp thưỷ lực, như sau: Khớp vào vị trí, kéo nối, ép nối, tháo tường bịt đầu.
a. Khớp vào vị trí
Hạ chìm đoạn hầm cần tiến hành theo 3 giai đoạn như đã nói trên: sơ bộ hạ chìm, hạ chìm
và ghé sát, và hạ sát đất 
Khi hạ sát đất cần kết họp với công tác nối liền tiến hành khóp vào vị trí, độ chính xác khớp vào vị trí cần phải phù họp các quy định sau: phía trước đoạn hầm bảo đảm sai số về phương hướng nằm ngang ±2cm, về phương hướng thẳng đứng ±0,5cm; sai số phía sau đoạn hầm, hướng nằm ngang là ±5cm, hướng thẳng đứng là lcm. Đê’ bảo đảm độ chính xác khớp vào vị trí đoạn hầm phai dùng mũi đỡ và được ép nối bằng thuỷ lực như hình 6.21 đã thể hiện công trình hạ đoạn tại Kim Sơn Thượng Hải Trung Quốc lại dùng “gối đỡ hình kẹp” thay thế mũi đỡ như hình 6.23 đã thể hiện. Cách cải tiến mũi đỡ này bảo đảm cho mối nối được chính xác. Nói chung theo cách này chỉ cần hai đầu kẹp lại với nhau độ chính xác được khống chế trong phạm vi ±2cm. Nếu sau khi liên kết xong, sai số chủ yếu nằm tại phía sau, khi đó dùng cáp định vị đoạn hầm đê điều chỉnh sang phải sang trái hoặc dùng kích định vị tại đáy phía sau đoạn ham điều chỉnh lên xuống làm cho đoạn hầm nằm đúng vị trí yêu cầu.
3- Cánh đáy; 4- Sườn đáy
b. Kéo và nối
Dùng kích đã bố trí sẵn trên hai bên vách đứng của đoạn hầm đã đặt trước, đầu kích có móc kéo hình chuỳ kéo đoạn hầm mới đặt vào sát đoạn hầm đã đặt trước (hoặc giếng đứng) làm cho sườn nhọn của đệm cao su sản sinh biến dạng lần đầu và có tác dụng chắn nước sơ bộ.
Khi kéo nối chỉ cần sườn nhọn bị ép co 20cm (chiều cao sườn nhọn thường là 38cm) thì có thê đạt đến mức chắn nước sơ bộ lực kéo cần cho giai đoạn đó cũng không lớn lắm, nói chung bằng 10 N/m -ỉ- 30 N/m dọc theo chiều dài đệm cao su. Quy cách và số lượng kích cần dùng có thê dựa vào chu vi đệm cao su của đoạn hầm để lựa chọn. Tổng số lực kéo của kích bình thường là 2000 kN -T- 3000 kN, hành trình là 1000mm. Một đầu nối đoạn hầm có thể bố trí 2-7-4 kích đê’ kéo nối, vị trí của kích cần đối xứng với đường trục đoạn hầm, thông thường, phải dùng hai kích sức kéo lOOOkN -7- 1500kN bố trí hai bên vách hàm. Trình tự công tác của kích như sau: Trước tiên đẩy cột kích lên, cắm cột kích hình chuỳ vào trong giá khung tạm thời đã bố trí trên đoạn hầm mới hạ xong, quay 90° cột kích hình chuỳ được kẹp cố định, sau đó cho kích kéo rút lại, tức hoàn thành thao tác kết nối. Khi dùng nhiều kích, cần chú ý họp đồng động tác. 
Thao tác kéo nối có thể dùng tời định vị để hoàn thành. Sau khi kéo nối xong, phải đo đạc lại nếu sai số vượt quá giới hạn, thì cần tiến hành điều chỉnh.
c. Ép nối
Sau khi thao tác kéo nối đã xong, tức có thể mở van nước bố trí dưới tường bịt kín của đoạn hầm đã đạt trước, cho thoát hét nước giữa hai đốt đoạn hầm bị đệm cao su bịt lại. Van nước có óng dẫn nối liền với két nước của đoạn hầm đã đặt trước. Thoát nước bắt đầu được một chốc thì lập tức phải mở van thông khí được bố trí trên nắp tường bịt kín ở phía sau của đoạn hầm đặt trước, đê dề phòng tường bịt kín bị phản lực chân không ngược hướng mà phát sinh hư hỏng (vì nói chung khi thiết kế tường bịt kín ở đầu chỉ xem xét áp lực nước một hướng). Khi mực nước giĩra tường bịt kín ở đầu hạ gần đến mức nước trong két nước, cần mở bơm hút nước đê hỗ trợ thoát nước, nếu không mức nước sẽ không hạ nổi. Sau khi bơm thoát hết nước, áp lực tác dụng trên toàn bộ đệm cao su sẽ bằng toàn bộ áp lực nước tác dụng lên tường bịt kín phía sau đoạn hằm mới đặt và diện tích mặt sau đoạn hầm mới đặt. Áp lực đó có thể đạt đến hàng chục triệu N và hàns trăm triệu N (tương đương áp lực 3000kN/m + 4000kN/m tác dụng lên đệm cao su) tuỳ theo độ nước sâu và kích thước mặt cắt đoạn hầm. Sau khi toàn bộ áp lực nước tác dụng lên đệm cao su xong, tất nhiên đệm cao su lại bị ép co thêm một bước, do đó sẽ dạt đến bị bịt kín hoàn toàn. Lượng đệm cao su bị ép co trong giai đoạn ấy, nói chung vào khoảng 1/3 chiều cao của đệm. Kích thước và độ cứng của đệm cao su phải dựa vào áp lực ấy và biến dạng ép co ấy mà thiết kế.
d. Tháo dỡ tường bịt kín
Sau khi hoàn thành việc ép nối tức có thể tháo dỡ các tường bịt đầu, và lắp ráp các tấm cao su hình chữ “Q” hoặc hình chữ “W” làm cho các đoạn hầm nối liền vào bờ. Do không có khiên thi công nên sẽ không có vận chuyển xe cộ ồn ào để đưa đất đá ra và vận chuyển đưa phiến ống vào, mà các công tác lắp ráp bên trong đường hầm (bao gồm cả công tác đổ bê tông) như lắp đặt mặt đường, lắp ráp mặt tường bố trí nóc hầm, lắp ráp đèn chiếu sáng vĩnh cửu và một sổ khâu trang trí khác, đều có thể bắt đầu ngay. Đó cũng là một nguyên nhân trọng yếu làm cho thời hạn thi công đường hàm hạ đoạn là tương đối ngắn.