Ổn định mặt đào và biện pháp phụ bảo đảm ổn định (P2)

1. Giàn ống (có hình lán che)
(1) Cấu tạo
Lợi dụng giá vòm thép và dọc theo đường chu vi, với góc cắm ngoài tương đối nhỏ, đóng các ống thép vào phía trước mặt đào hoặc các bản cắm bằng thép tạo thành một giàn che nham che chống sẵn vi nham sắp đào ở phía trước rnặt (hình 2.50)

b) Bô’ trí so le giàn ống che hưóng dọc c) Liên kết ngang các đầu ống thép
Hình 2.50. Giàn ống che chắn trước vi nham (giàn ống dài)

Sử dụng các ống nhỏ dài nhỏ hom 10m được gọi là giàn ống ngắn dùng loại ống dài 10m -r 15m và to được gọi là giàn ống dài; dùng bản thép để cắm (chiều dài ít hom 10m) được gọi là giàn che chống bản.
(2) Đặc điểm tính năng và điều kiện thích dụng
Do dùng óng thép hoặc bản thép cắm làm hệ che chống trước hướng dọc, lại dùng giá vòm thép chống vòng tròn giàn ống thép có độ cứng toàn khối được nâng lên, năng lực hạn chế biến dạng vi nham khá tót, và có thể chịu được áp lực vi nham sớm hom. vì thé giàn óng chủ yếu thích dụng cho loại vi nham có áp lực đén rất nhanh và rất lớn, và trong đường hầm có vi nham nát vụn mèm yếu có yêu cầu hạn chế chặt chẽ biến dạng đói với vi nham và đổi với mặt đất lõm xuống, ví dụ, trong các đường hầm có địa tầng đất cát, địa tầng có tính trưomg nở mạnh, địa tầng có tính lưu biến mạnh, nham thể có nhiều khe nút, vùng đoạn tầng nát vụn, đường hầm chôn nông có áp lực lệch rõ rệt. Ngoài ra, trong vi nham chất cát chất đất không keo kết, nói chung có thể dùng bản thép cắm bịt kín tưomg đối có hiệu quả; tại vùng có nhiều nước ngầm thì có thể dùng cách phun bê tông vào ống thép để bịt nước và gia cố vi nham.
Giàn ống ngắn, lượng vượt lên trước một lần ít, về cơ bản tiến hành xen kẽ với đào, thời gian tuần hoàn chiếm mất nhiều, nhưng khoan lỗ lắp đặt hoặc dùng kích lắp đặt tương đối dễ.
Giàn lắp ống dài, lượng vượt lên trước một lần lớn, tất nhiên thời gian đê khoan lỗ hoặc đóng vào một lần tăng lên, nhưng giảm thiểu số lần lắp đặt óng, giảm thiểu cản trở với thi công đào. Trong đoạn đã vượt lên trước của giàn ống dài, về cơ bản có thể tiến hành đào đất liên tục, lại càng thích hợp với việc thi công đào mặt cắt lớn bằng cơ giới lớn và vừa.
(3) Một số điểm chính về thiết kế và thi công
a- Kết cấu che chống bằng giàn ống thường được tiến hành thiết ké dựa theo lí luận tải trọng long rời.
b- Tham số kĩ thuật của giàn ống cần xem điều kiện địa chất của vi nham và điều kiện thi công để định. Chiều dài ống không nên nhỏ hơn 10m, bình thường là lOm -H 45m; đường kính ống 70mm -T- 180mm, đường kính ống lớn hơn đường kính lỗ 20mm -ỉ- 30mm, khoang cách theo vành tròn 0,2m -r- 0,8m, góc cắm ngoài 1° -T- 2°, chiều dài tháp trùng lên nhau hướng dọc của hai tô giàn ống không nhỏ hơn l,5m. Giá vòm thép thường dùng thép chữ I hay giàn thép mắt cáo.
c. Giá vòm thép cần được lắp ráp chắc chắn, sai số về độ thẳng đứng là ± 2°, đường tâm và cao trình bảo đảm sai số là ± 5cm; ống thấp phải luồn qua lỗ tròn trên bản bụng thép chữ I hoặc luồn qua lỗ hoa của giá vòm !hép; khoan lỗ phải dùng máy đo góc nghiêng để kiểm tra, ,ống không được ăn quá vào trong đường chu vi đào. Sai số mặt phẳng khoan lỗ không được lớn hơn 15cm, sai số về góc không lớn hơn 0,5°.
d. Đầu mũi ống thép đốt thứ nhất cần gia công thành mũi nhọn để dẫn hướng. Khoan một lỗ lắp một ống, từ trên xuống dưới tuần tự tiến hành.
đ. Ông thép dài dùng ống nối khoảng 4m -r 6m theo đoạn nối dài đóng vào một đốt xong mới tiếp tục đóng đốt sau, đầu nối cần dùng ống đai dày, trong có tiện ren để xiết chặt, chiều dài chỗ ren không được ngắn hơn 15cm; để bảo đảm chịu lực đồng đều chỗ nối đầu các ống thép cần lệch nhau về hướng dọc, thông thường có ghi mã số, đốt thứ nhất của số chẵn dùng 4m, đốt thứ nhất của số lẻ dùng 6m, về sau các đốt đều dùng 6m.
e. Khi cần tăng thêm độ cứng cho giàn ống (có hình lán che) thì sau khi lắp xong phun vữa xi măng cát vào trong ống, nói chung trên đoạn đầu của vách đốt thứ nhất khoan một số lỗ lOmm -7- 15mm so le nhau, để tiện thoát khí khi bơm vừa hoặc lắp ống thoát khí trong óng, khi bơm đầy xong mới thôi.
g. Vữa xi măng cát phải có loại bơm bảo đảm yêu cầu để đẩy. Mác vữa xi măng cát có thể dùng C20 – C30 và cần gia thêm tỉ lệ xi măng cát một cách thích đáng.
h. Khi khoan lỗ nếu xuất hiện kẹt khoan hoặc sập lỗ cần phun vữa xong mới khoan lại. Có một số địa tầng chất đất có thể trực tiếp ép ống thép vào.