Phân loại và cấu tạo của Khiên (P2)

b. Kết cấu che clìôhg
Két cấu che chống nói chung do mui phía trước tháo lắp được, sàn công tác tháo lắp được và tấm chắn phòng hộ lắp ghép lại mà thành.
– Mui trước tháo lắp được
Mui trước tháo lắp được do nhiều tấm hình quạt ghép lại, nằm trong rãnh trượt và đường bánh xe trượt trên đỉnh vòm vòng miệng cắt đoạn cuối nối với một đầu kích, một đầu khác của kích dược cố định trên tấm ngăn ngang của bộ phận sau vòng che chống. Khi kích duỗi ra phía trước đẩy mui trước đua ra phía trước, chiều dài đua ra bằng hành trình của kích.
– Sàn công tác tháo lắp được
Sàn công tác tháo lắp được được đặt trong hai lóp sàn công tác ngang. Đuôi được nối với kích cố định trong sàn công tác. Khi kích duỗi ra, sàn tháo lắp dọc theo đường ray đặt trong sàn công tác chạy ra phía trước, chiều dài đua ra bằng hành trình của kích.
– Tấm chắn che chống:
Tấm chắn che chống được cấu tạo bằng tấm chắn giá khung cùng kích chống đỡ liên kết lại. Tấm chắn che chống được lắp ráp phía trước giá khung, kích chống đỡ một đầu được lắp trong giá khung còn một đầu được cố định trên tấm ngăn cách hình vòng của khiên (xem hình 5.2). Khi kích duỗi ra đẩy giá khung trượt trên gối đưa tấm chắn tiến lên phía trước, chiều dài đua ra bằng hành trình của kích. Đào đến đâu che chống đến đó. Đê’ bảo đảm cho khiên trong quá trình đào không ảnh hưởng tác dụng che chắn, hành trình của kích che chống phải dài hơn hành trình kích của khiên khoảng 100mm -í- 300mm.
c. Cơ cấu đẩy tiến lên
Cơ cấu đây tiến lên chủ yếu do kích và thiết bị thuỷ lực của khiên lắp ghép lại. Kích của khiên được bố trí dồng đều xung quanh vòng chống, số lượng kích lực đẩy của mỗi kích phải dựa vào đường kính ngoài của khiên tổng lực để lớn hay bé, cấu tạo vỏ hầm, hình dạng mặt cắt dường hầm và một số điều kiện khác đê định.
Gối tựa của kích khiên nói chung dùng hình thức liên kết bản lè với bộ phận cuối của kích, nhằm đê cho lực đẩy có thể phân bố đồng đều trên mặt vỏ hầm, nhất là khi thi công trong đoạn dường cong, gối tựa liên kết bản lề càng là điều cần thiết.
Thiết bị thuỷ lực của cơ cấu đẩy tiến lên chủ yéu gồm: bơm thuỷ lực, mô tơ khởi dộng, thiết bị diều khiển thao tác, thiết bị làm nguội dần và đường ống dẫn lắp ráp lại. Ngoài thiết bị diều khiển thao tác được lắp ráp tại vòng chống đỡ trên sàn công tác ra, các bộ phận khác đèu dược lắp trên chiếc xe đièu khiển bằng thuỷ lực ở đằng sau của khiên.
d. Cơ cấu lắp ráp
Cơ cấu lắp ráp là mảy lắp ráp vỏ hầm, thiết bị chủ yếu của máy là cánh tay nâng chạy bằng thuỷ lực. Bình thường cánh tay nâng được lắp ráp phía sau của vòng che chóng. Do không gian hạn ché nên trong loại khiên vừa và nhỏ cũng có loại được lắp ráp trên xe ở đằng sau khiên. Cánh tay nâng có thể chuyển động quay tròn, theo đường kính, lại có thể chuyển động tiến lên lùi xuống theo đường tim của hầm, hoàn thành một cách chính xác các chuyên động ấy thì có thể lắp ráp đúng bu lông đã lắp sẵn trên các phiến ống vỏ hầm vào đúng lỗ bu lông của phiến ống, nhằm đê cắm bu lông vào và xiết chặt lại.
Máy lắp ráp vỏ hàm có 3 loại: loại hình vòng tròn, loại trục rỗng, loại giải bánh răng, trong dó máy hình vòng tròn được dùng nhiều nhất (hình 5.5).
d. Thiết bị phụ thuộc
Thiết bị phụ thuộc của khiên đào thủ công tương đối đơn giản, chủ yếu có: xe điều khiển thuỷ lực, xe chở thiết bị phun vữa, thoát nước và máy duy trì hình tròn xoay.
Máy duy trì hình tròn xoay bảo đảm cho vỏ hầm được lắp ráp vào vị trí chính xác, gồm thiết bị điều chỉnh lắp đặt phàn lớn hoạt động kiểu kích lên và duỗi ra (hình 5.6).
Khi thi công khiên thủ công, quá trình công tác của máy như sau: 
Mở toàn bộ hoặc đại bộ phận các kích, dưới tác dụng của kích đẩy khiên sẽ tiến lên phía trước, vòng miệng cắt cắm vào trong đất, néu mặt đào tự ôn định được thì thao tác cắt có thế tiến hành với sự hỗ trợ của vòng miệng cắt. Khi mặt đào không tự ổn định được, có thê mở kích cho diềm trước hoạt động và cắm vào trong tầng đất hoặc đồng thời mở các kích che chống cùng sàn tháo lắp nhất tề chống giữ mặt đào, bảo đảm cho thao tác đào được tiến hành một cách bình thường. Các kích của khiên đua ra không ngừng lên phía trước, vòng miệng cắt của khiên xén đất không ngừng, cho đến khi kích đã duỗi hét toàn bộ hành trình mới thôi, lúc ấy khiên đã di chuyên được một bề rộng của vòng vỏ hầm. Sau đó máy lắp ráp tiến hành lắp ráp các phiến ổng vỏ hầm và các thao tác bổ trợ khác, hoàn thành một tuần hoàn công tác.