Phân vùng chức năng đất đô thị

Phân vùng chức năng các loại đất trong đô thỊ phải dựa vào tính chất sử dụng và chi tiêu được chọn cho từng loại đất, sau khi đã đánh giá tổng hợp đầy đủ khả năng cho phép sử dụng của đất đai.
Đất đô thị được phân thành 2 loại chính bao gồm đất dân dụng và đất ngoài khu dân dụng, được tổng hợp như sau

Ngày 17 tháng 8 năm 1994, Chính phủ đã ra Nghị định số 88/CP quy định về đất đô thị dựa trên Điều 55 – Luật đất đai. Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, đất đô thị được phân thành các loại sau đây :
1. Đất sù dụng vào mục đích công cộng
2. Đất sã dụng cho quốc phòng an ninh
3. Dắt ồ
4. Đất chuyên dùng
5. Dất nông, lâm nghiệp
6. Đất chưa sử dụng
(Diêu 2 – chương I – ND88/CP ngày 171811994)
Cách phân chia trên của Nhà nước mang tính chất quản lí việc sử dụng đất dai theo quy hoạch được nghiên cứu và được duyệt. Khi nghiên cứu thiết kế phân vùng chức năng Quy hoạch đô thị không thể đi quá chi tiết đối với từng khu chức năng trong quy hoạch chung. Bởi lẽ trong quá trình phát triển của đô thị luôn có sự xen kẽ lẫn nhau của một vài chức năng sử dụng đất đai do hiện trạng hoặc những đột biến khác khi cấp đất sử dụng. Trong cơ chế thị trường việc quy định quá chặt chẽ về chức năng sử dụng đất đai cũng không hoàn toàn thích hợp trước sự thúc ép mạnh mẽ của vấn đề đầu tư Xây dựng. Dĩ nhiên trong những trường hợp đó phải có sự điều chinh, nhưng không để tình trạng làm đảo lộn ý đồ chung của cơ cấu phân khu chức năng của quy hoạch đã được thông qua.
Các khu chúc năng bao gồm
– Khu dắt công nghiệp : Đây là những khu vực sản xuất chính của đô thị được tổ chức ở ngoài khu dân dụng thành phố. Những khu đất công nghiệp, thủ công nghiệp xây dựng xen kẽ trong khu dân dụng do hiện trạng hoặc do yêu cầu đặc biệt về đầu tư xây dựng cũng tính vào đất sản xuất công nghiệp. Các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, các khu công nghiệp kĩ thuật cao là những hình thức tổ chức sản xuất mới có quy mô lớn và đồng bộ, là động lực chính của sự phát triển đô thị. Quy mô khu đất công nghiệp tuỳ theo vị trí và khả năng có thể phát triển ở đô thị đó.
– Đất và kho tàng dô thị : Đất kho tàng chủ yếu bố trí ở ngoài khu dân dụng thành phố. Đất kho tàng là nơi dự trữ hàng hoá, vật tư, nhiên liệu phục vụ trực tiếp cho sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của đô thị và của toàn vùng hoặc toàn quốc. Trừ một số khu vực kho tàng mang tính chiến lược và dự trữ quốc gia được bố trí ở những vị trí đặc biệt theo yêu cầu riêng, các khu vực kho tàng khác ở đô thị dều nằm trong cơ cấu chung của đất đai quy hoạch phát triển đô thị. Nói chung các kho tàng được bố trí gần các đầu mối giao thông và các khu công nghiệp.
– Dốt xây dựng các khu ờ : Bao gồm đất đai xây dựng các khu nhà ở mới và cũ trong thành phố. Các khu ở bố trí thành các đơn vị ở khác nhau trong khu đất dân dụng thành phố. Nó gắn liền với mọi hoạt động khác ở đô thị và được bố trí tập trung xung quanh các khu trung tâm của đô thị.
– Đất trung tâm các công trình câng cộng : Bao gồm khu vực trung tâm chính trị của đô thị và toàn bộ hệ thống trung tâm phụ khác ở các đơn vị đô thị thấp hơn như quận, phường, các trung tâm văn hoá, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học v.v… Đất trung tâm thường được bố trí ở khu vực có bộ mặt cảnh quan đẹp nhất và nằm ở vị trí trung tâm của thành phố và các khu vực chức năng khác.
– Đất cây xanh và thể dục thể thao : Bao gồm đất xây dựng các công viên văn hoá, nghi ngơi, các khu TDTT thành phố, các vườn cây đặc biệt khác như công viên bách thú, bách thảo, công viên rừng, khu danh lam thắng cảnh thành phố. Đất xây dựng còn được tính cả các khu cây xanh cách li, mặt nước hồ, sông và khu đất trống…
– Đất giao thông dối ngoại: Bao gồm đất xây dựng các tuyến đường giao thông cao tốc quốc gia, các tuyến đường sắt, các bến bãi, quảng trường giao thông, bến xe, ga đường sắt, bến cảng, sân bay và ga sân bay v.v…
– Đất vùng ngoại đô : Bao gồm đất dự trữ phát triển đô thị, các khu vực xây dựng các công trình đô thị đặc biệt về cơ sở hạ tầng kĩ thuật như trạm xử lý nước, trạm bơm nước, lọc nước v.v… Các khu quân sự bảo vệ đô thị, các khu quân sự khác không trực thuộc thành phố, các khu di tích, khu nghĩa trang, khu rừng bảo vệ v.v… Các khu đất này được bố trí ngoài thành phố nhưng có quan hệ mật thiết với mọi hoạt động bên trong thành phố. Tất cả các khu đất trên được bố trí hài hòa với nhau trong cơ cấu tổ chức đất đai toàn thành phố.