Phun bê tông (P2)

3. Bê tông phun vói sợi thép
Bê tông phun với sợi thép là cách gia thêm sợi thép trong bê tông phun đê bổ khuyết tính giòn của bê tông khi chịu lực, cải thiện được tính năng sức bền và vật lý của bê tông phun.
(1) Đặc điểm tính năng
a. Sợi dây thép trong bê tông phun chủ yếu phân bố theo hai hướng mặt phẳng phun và tương đương đồng đều, xem hình 2.42.

Phun bê tông (P2) 1
Hình 2.42. Sợi thép và phân bố của chúng trong bê tông phun.

Căn cứ thống kê số lượng sợi thép song song với mặt phẳng phun chiếm khoảng 70% -ỉ- 80% tông số. Ket cấu đó bảo đảm tính đồng đều cường độ sức bền của bê tông phun trong mặt phẳng phun và ưu thé cường độ sức bèn trong các mặt phẳng khác.
b. Sự phá hoại của bê tông phun sợi thép thể hiện rõ là phá hoại dẻo, vì thé cho phép có biến dạng khá lớn, sau khi xuất hiện vết nứt vẫn còn năng lực chịu tải.
c. Trong tình hình lượng gia bình thường (chiếm khoảng 1 % -ỉ- 1,5%) của trọng lượng bê tông phun, bê tông phun sợi thép có cường độ chịu neo cao hon bê tông phun phổ thông khoảng 30% 60%, cường độ chịu kéo cao hon 8% 30%, tính năng chóng mài mòn cao hơn 30% (lượng thêm sợi thép cần lớn hon 1,5%).
(1) Phạm vi ứng dụng
Do phun bê tông sợi thép có nhiều tính năng sức bền vật lý ưu việt, cho nên có thê dùng cho các công trình chịu lực chấn động mạnh, chịu được tải trọng động xung kích, cũng như trong các kết cấu yêu cầu chống được mài mòn hoặc trong các công trình không tiện bố trí được cốt thép mà lại yêu cầu tính dẻo dai và cường độ cao như dùng cho kết cấu ở bộ phận và vị trí chịu tải động trong công trình ngầm, gia cố tăng cường các vật kiến trúc trên mặt đất, cho đường băng sân bay, đường cao tốc v.v…
Hiệu quả che chống của bê tông sợi thép ưu việt hơn hiệu quả che chống bằng bê tông phun với mạng cốt thép, trong các đường hầm có vi nham nát vụn mềm yếu, vì thế có thể dụng bê tông phun sợi thép thay cho phun bê tông với lưới cốt thép để che chống thời kỳ đầu cho đường hầm có vi nham vụn nát mèm yéu, thậm chí có thể dùng để xây vỏ hầm vĩnh cửu.
(2) Yêu cầu thiết kế
a. Tính năng súc bền vật lý của bê tông phun sọi thép có quan hệ trục tiếp với tính năng súc bền vật lý của vật liệu cơ bản + bê tông phun ra, quan hệ trục tiếp vói hình dạng sợi thép, kích thước, số lượng cho vào, cho đến trạng thái phân bố và phương hướng sắp xếp và công nghệ phun v.v… Vì thế, nhà thiết kế cần trên cơ sở thí nghiệm nhận thúc được đầy đủ, nhằm vào sự cần thiết cụ thể, lựa chọn thích đảng để đạt được hiệu ích kinh tế kĩ thuật tốt nhất.
b. Khi kích thước sợi thép như nhau, tùy theo mức tăng hàm lượng sợi thép, cường độ chịu kéo, chịu uốn cũng tăng cao (hình 2.43).
c. Khi chiều dài và lượng gia sợi thép bằng nhau, cường độ sợi thép nhỏ sẽ cao hơn một cách rõ 
(3) Chú ý khi thi công
a- Nên dùng loại máy phun bê tông sợi thép đã qua thí nghiệm, vấn đề chính là ngăn không cho sợi thép kết lại làm tắc ống. Hiện nay có một số xí nghiệp đã dùng chất dính két tan được trong nước gắn kết các sợi thép lại thành phiến, trong quá trình trộn có thê làm rời ra thành sợi một đã giải quyết tương đối tốt vấn đề các sợi thép kết lại.
b- Sợi thóp và cốt liệu cần được trộn đèu, tránh kết thành cục trong máy phun hoặc kẹt ổng đây. Phương pháp thi công là trước tiên cho xi măng, cát, đá, trộn đồng đều, sau đó cho sợi thép và chất ninh kết nhanh vào, rồi trộn đều, đổ vào xe đưa đi.
a. Thi công phun bê tông sợi thép cũng tương tự với phun bê tông phổ thông nhưng ống đẩy bị mài mòn nhiều nhất, chất lượng ống phải cao hơn 30% đén 40%, nhất là chỗ uốn cong. Có thể quay đổi chiều ống 1-T- 2 lần trong một kíp đê kéo dài tuổi thọ ống. 
d- Áp lực gió phải cao hon phun bê tông phổ thông khoảng 0,02MPa -ỉ- 0,05MPa; khi cự ly đẩy không lớn hon 40m, áp lực gió có thể là 0,05MPa – 0,18MPa.