Phun bê tông (P3)

3. Bê tông phun với mạng lưới cốt thép

Trước khi phun bê tông cách này, người ta ghép mạng lưới cốt thép vào trên mặt nham thạch, sau đó mói phun bê tông. Tính năng sửc bèn vật lý của nó căn bản cũng tưong tự với bê tông sợi thép, chỉ khác là việc phân phối cốt thép không đồng đều như phun xi măng sợi thép. Hiện nay các nước đang dùng nhiều, chủ yếu trong vi nham vụn nát hầm yéu kết họp cùng neo, hoặc giá vòm thép tạo thành hệ che chống liên hợp.
(1) Cấu tạo
Lưới cốt thép thông thường được bố trí thành vòng và hướng dọc. cốt thép vòng nói chung là cốt thép chịu lực, do thiết ké xác định, đường kính (Ị>6 -í- ộ 10; kích thước mạng lưới bình thường là 20cm X 20cm, 20cm X 25cm, 25cm X 30cm hoặc 30cm X 30cm. Hầm hào chỗ vi nham rời rạc vụn nát nghiêm trọng hoặc chỗ có chất đất và đất đá thì có thê dùng cốt thép nhỏ hon, đường kính nhỏ hon Ộ6 và kích thước mạng lưới cũng nhỏ đi, thường dùng 10cm X lOcm, lOcmx 15cm, 15cmx 15cm, 15cmx 20cm hoặc 20cm X 20cm.
(2) Thi công
a- Lưới cốt thép cần căn cứ vào hình dáng thực tế gồ ghề của mặt vi nham cần chống đê lắp ráp, và nên phun xong một lóp lại tiến hành lắp ráp cốt thép. Khe hở giữa cốt thép và mặt đá hoặc với mặt bê tông phun lần đầu không nhỏ hon 3cm -r 5cm. Be dày lóp bê tông bảo vệ mạng lưới cốt thép không nhỏ hon 3cm, ở chỗ có nước không nhỏ hon 4cm.
b- Đe tiện cho việc mắc treo lắp ráp mạng lưới người ta thường gia công mạng lưới cốt thép thành từng tấm có bề dài và bè rộng 100cm -r 200cm.
c- Mạng lưới cốt thép cần liên kết chắc chắn với các neo hoặc đầu đanh neo và phải có nhiều điểm liên kết, đê giảm thiểu làm cho cốt thép rung động khi phun bê tông. Độ sâu bám chặt của đanh neo không được nhỏ hơn 20cm.
d- Khi bắt đầu phun, cần rút ngắn khoảng cách giữa đầu phun đến mặt được phun, và điều chỉnh góc phun một cách thích đáng làm cho lượng cốt thép và bê tông gắn chật với nhau. Đối với đường hầm trong đất khô, lần phun thứ nhất không nên quá dày đề phòng trồi lên và bóc rời.