Phun vữa vào sau lưng vỏ hầm

 Để ngăn chặn khối đất xung quanh hầm biến dạng, đề phòng mặt đất lún sụt xuống, trong quá trình thi công đường hầm còn kịp thời tiến hành phun vữa lấp đầy khe hở xây dựng giữa đuôi khiên và phiến ống vỏ hầm. Phun vữa lại có thể cải thiện trạng thái chịu lực của vỏ hầm, làm cho vỏ hầm và tàng đất xung quanh cùng chịu biến dạng, giảm thiêu cho vỏ hầm tác dụng của trọng lượng bản thân và tải trọng lắp ráp biến thành hình bầu dục. Các vòng vỏ hầm của phiến ống dùng bu lông liên kết lại, chỗ nối đầu có độ tự do rất lớn, cho nên vỏ hầm bằng phiến ống là một kết cấu có thể biến dạng hình học vì vậy cần phải phun vữa xi măng vào làm cho các phiến ống liên kết với tầng đất thành một thể tương đối ổn định. Ngoài ra, xung quanh hầm sẽ hình thành một thê vỏ do tầng đất liên kết chặt với ximăng,có thể tăng cường hiệu năng phòng nước của vỏ hầm. vì thé chỉ trừ những trường họp thi công mà có thể lấp đầy khe hở trong tầng đất khi thao tác thì mới có thể không tiến hành phun vữa, như khi thi công dập ép bằng khiên ngực bịt kín trong tầng đất bùn nhão.
Phun vữa có thê dùng ống phun vữa đặt ngoài vỏ của khiên tuỳ theo khiên được đẩy lên đồng bộ phun vữa, cũng có thể phun qua các lỗ chừa sẵn trên phiến ống. Phương pháp phun vữa chia ra hai loại: phun lần thứ nhất và phun lần thứ hai. Phun lần thứ nhất được tiến hành sau khi đã được đẩy lên một vòng ống xong, lập tức dùng máy nén khí (0,5 -ỉ- 0,6MPa) qua lỗ phun vữa trên phiến ống nén vào sau lưng vỏ hầm vữa xi măng cát thạch anh, hoặc sỏi đường kính 3 4- 5mm hình thành tỷ lệ lỗ rỗng bằng 69%, để ngăn chặn địa tầng sụt lở. Sau khi tiếp tục tiến được 5 4- 8 vòng xong, tiến hành phun vữa lần thứ hai, lần này chủ yếu dùng vữa xi măng (tỷ lệ trộn là xi măng: cát vàng = 1:1, tỷ lệ nước/xi măng là 0,4, hoặc xi măng: cát vàng: cát mịn = 1: 2: 2, tỷ lệ nước/xi măng là 0,5, độ sụt là 15 4-18 cm), phun đến độ rỗng của cát hạt đậu, làm cho đông cứng, áp suất nén vữa bằng 0,6 4- 0,8 MPa. Phun vữa lần thứ nhất được tiến hành trong điều kiện địa tầng kém, hễ có khe hở sau đuôi là phát sinh ngay sụt lở, cho nên hễ duôi bị hở thì lập tức phải phun vữa xi măng cát ngay (tỷ lệ trộn là xi măng: cát vàng = 1:3) và cần duy trì một áp lực nhất định. Loại công nghệ đó yêu cầu tương đối cao đối với thiết bị bịt kín đuôi khiên, thiết bị bịt kín đuôi khiên cũng dễ hư hỏng tạo nên lọt vữa. Ngoài ra, cứ cách nhau khoảng 30 m phải tiến hành phun vữa một lần ngoài định mức với áp lực khống chế. Áp suất có thê đạt đến 1 MPa, nhằm để cưỡng bức bịt kín hết khe hở còn sót lại sau lưng vỏ hầm, nếu còn phát hiện mặt đất bị lún một cách rõ ràng hoặc hầm bị thấm nước một cách nghiêm trọng lại phải tiến hành nén vữa bổ sung.
Nén vữa phải tiến hành đối xứng phải trái, làm từ dưới lẽn trên từng bước, hết sức tránh nén quá mức ở một điểm, và không cho phép dừng nửa chừng trước khi chưa bịt đầy hoàn toàn khe hở đằng sau lưng vỏ hầm. Khi nén vữa, trừ miệng lỗ đang được ép vữa và miệng lỗ phía trên nó
cần phải lấy nút ra (để cho không khí giữa lưng hầm và địa tầng phải ép dồn ra ngoài) các nút của các lỗ khác còn lại phải được vặn chặt. Công tác nén vữa của một lỗ phải tiến hành một mạch cho đến khi miệng lỗ phía trên trào vữa ra mói thôi.