Phương pháp đào hầm (P3)

Phưong pháp đào từng bộ phận

Phương pháp đào từng bộ phận là phương pháp chia mặt cắt ra từng bộ phận và dần dần tạo thành đường hầm, và đào trước một bộ phận nào dó cho nên cũng còn gọi là phương pháp đào trước một hào dẫn. Các phương pháp thường dùng là phương pháp đào hào dẫn trên và hào dẫn dưới; phương pháp dào trước hào dẫn trên; phương pháp đào trước hào dẫn bên vách dơn hoặc đôi (hình 2.4).

Ưu khuyết điểm của phương pháp đào tùng bộ phận
(1) Đào từng bộ phận, do việc giảm nhỏ khẩu độ chiều rộng của một hào dẫn, có thê làm tăng rõ rệt tính ổn dinh tương đối của đất đá vây quanh hào dẫn và dễ tiến hành che chống cục bộ, vì vậy phương pháp này chủ yếu thích hợp với đường hầm có đất đá mềm yếu vụn nát hoặc đường hầm có mặt cắt thiết kế tương đối lớn. Đào từng bộ phận do mặt công tác tương đối nhiều, các dây chuyền cản trở nhau khá lớn và làm tăng số lần xáo động đất đá, nếu dùng phương pháp đào sâu bằng khoan nổ thì càng bất lợi cho tính ổn định của đất đá, khó khăn về tổ chức quản lí thi công càng nhiều.
(2) Hào dẫn được đào vượt lên trước, có lợi cho việc thăm dò tình hình địa chất đế xử lí kịp thời. Nhưng, nếu dùng mặt cắt hào dẫn quá nhỏ thì tốc độ thi công sẽ khá chậm.

Phương pháp đào hầm (P3) 1

Hình 2.4. Phương pháp đào từng bộ phận (không vẽ neo).

a) 1- Đào hào dẫn dưới; 2- Đào hào dẫn tròn phía trên; 3- Phun neo che chóng bộ phận vòm; 4- Xây vỏ vòm; 5- Bố trí phễu, theo đó đẩy mạnh việc đào lõi giữa; 6- Đào phần giữa nửa dưới; 7- Đào bộ phận tường bên; 8- Phun neo che chống và xây tường bên.
b) 1- Đào hào dẫn trên; 2- Đào các bộ phận khác ở nửa phần trên; 3- Phun neo che chống bộ phận vòm; 4- Xây vòm; 5- Đào bộ phận giữa nửa dưới; 6- Đào bộ phận tường bên; 7- Phun neo che chắn tường bên và xây tường.
c) 1- Đào hào dẫn của bộ phận ưên hàng trước; 2- Đào hào dẫn bộ phận dưới của hàng trước; 3- Phun neo che chống và che chống bằng giá thép hào dẫn của hàng trước, bố trí vách tường chống tạm thời ở giữa (gồm cả phun neo và giá thép); 4- Đào bộ phận trên của hầm của hàng sau; 5- Đào bộ phận dưới của hầm hàng sau; 6- Phun neo che chống, dựng hệ che chống giá vòm thép của hàng sau; 7- Đổ bê tông vòm đáy; 8- Tháo dỡ vách của tường tạm ở giữa; 9- Đô bê tông toàn bộ chu vi vỏ hầm.
d) 1- Đào hào dẫn hàng trước của bộ phận ưên; 2- Đào hào dẫn hàng ưước của bộ phận dưới; 3- Phun neo, lập giá thép che chống hào dẫn hàng trước, bố trí vách chống tạm thời; 4- Đào hào dẫn hàng sau của bộ phận trên; 5- Đào hào dẫn hàng sau của bộ phận dưới; 6- Phun neo, lập giá thép che chắn cho hào dẫn hàng sau V.V…. bố trí vách chống tạm thời; 7- Đào đỉnh vòm ở giữa; 8- Phun neo che chắn, giá thép chống đỡ vòm đỉnh giữa; 9, 10- Đào nốt bộ phận còn lại ở giữa; 11- Đô bê tông vòm đáy; 12- Tháo dỡ vách tường tạm thời; 13- Đô bê tông toàn bộ chu vi vỏ hầm.

Khi dùng phương pháp đào từng bộ phận cần chú ý các việc sau;
(1) Do mặt công tác nhiều, cản trở lẫn nhau khá nhiều, cần chú ý tổ chức phối hợp, thực hiện thống nhất chỉ huy.
(2) Do đào nhiều lần làm lay động đất đá mạnh không lợi cho tính ổn định của đất đá, cần đặc biệt chú ý tăng cường khống chế khi đào bằng khoan nổ.
(3) Cần hết sức tìm tòi điều kiện giảm thiểu số lần chia nhỏ, tận dụng khả năng dùng đào theo mặt cắt lớn.
(4) Khi đào phần dưới, đều phải chú ý độ ổn định các che chống hoặc vỏ xây, giảm thiểu lay động và phá hoại đối với vỏ xây đất đá và các che chống ở phần trên, nhất là khi đào bới bộ phận cánh bên của hầm.