Quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật đô thị

Trên cơ sở dự kiến phân bố và sử dụng đất trong khu vực, tiến hành đề xuất các giải pháp kĩ thuật cùng chi tiêu dự kiến về hạ tầng kĩ thuật, bao gồm :
a. Hệ thống giao thông :
Được xác định cụ thể thông qua đánh giá thực trạng, tiềm năng và nhu cầu giao thông của khu vực :
– Phân tích hiện trạng về mạng lưới đường, tình trạng đường và tình hình giao thông trong đô thị.
– Mối quan hệ về giao thông giữa khu vực với vùng lân cận, hướng, mật độ giao thông.
– Nhu cầu giao thông đi lại (lưu lượng người giao thông, khối lượng vận tải, hướng giao thông…).
– Điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất và cảnh quan khu vực
Nội dung của đề xuất Quy hoạch giao thông gồm :
– Xác định mạng lưới đường, gồm hệ thống các loại đường phố chính, đường liên khu vực, đường nội bộ, đường dẫn đến công trình, cụm công trình hay lô đất.
– Tổ chức hệ thống giao thông theo loại phương tiện giao thông ; đường bộ, đường sắt, xe điện, tàu điện treo, điện ngầm, đường đi bộ, phố đi bộ, đường hỗn hợp giao thông cơ giới và đi bộ.
– Hệ thống giao thông theo chức năng sử dụng : giao thông vận tải hàng hóa, giao thông công cộng.
– Tổ chức hệ thống giao thông tĩnh gồm các trạm, chỗ đỗ xe trên tuyến giao thông. Bãi đỗ xe công cộng, bến đỗ của các phương tiện giao thông hành khách.
– Phương án giải quyết về kỹ thuật các đầu mối, các nút giao cắt của các loại giao thông và phương thức tổ chức giao thông tại các đầu mối đó.
– Giải pháp kĩ thuật (mặt cắt đường, kết cấu áo đường …), các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật dự kiến đối với mỗi loại đường, kinh phí đầu tư Xây dựng đường.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật đô thị 1

b. Chuẩn bị kĩ thuật đất xây dựng :
Là công tác chuẩn bị mặt bằng cho quy hoạch xây dụng, trong đó xác định các giải pháp kĩ thuật xử lí địa hình khu đất, trên cơ sở điều kiện địa hình tự nhiên, tổ chức mặt bằng để bố trí các công trình xây dựng, kĩ thuật hạ tầng, kiến trúc cảnh quan, bảo đảm yêu cầu kinh tế, kĩ thuật và các hoạt động kinh tế xã hội tương lai của khu đất.
Yêu cầu của công tác chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng là thực hiện định hướng của quy hoạch chung về cao độ nền, độ dốc, hướng thoát nước, bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan tự nhiên. Mặt khác kĩ thuật xử lí địa hĩnh phải tôn trọng yêu cầu của quy hoạch chi tiết về yêu cầu sử dụng đất, tổ chức các khu chức năng, tổ chức giao thông, bố cục không gian kiến trúc cảnh quan, tôn trọng địa hĩnh tự nhiên, …
Nội dung cụ thể của công tác chuẩn bị kĩ thuật đất xây dựng gồm :
– Xác định cao độ mới thiết kế của địa hình (đường đồng mức, cao độ các khu đất, cao độ được xử lí, cải tạo…).
– Xác định vị trí và các biện pháp kĩ thuật đối với các khu vực cần xử lí địa hình, đào đắp.
– Độ dốc của nền, đường theo yêu cầu cụ thể của quy hoạch.
– Hướng thoát nước và hệ thống xử lí thoát nước mặt trên mặt bằng khu đất quy hoạch.
– Xác định các chi tiêu kinh tế kĩ thuật trong công tác chuẩn bị mặt bằng quy hoạch.
c. Cấp nước :
Nước cấp cho khu vực thiết kế phục vụ các nhu cầu nước sinh hoạt của dân cư, nhu cầu nước cho sản xuất công nghiệp, nước cho nhu cầu phòng hỏa, vệ sinh môi trường cảnh quan và dự trữ.
Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, chi tiêu kĩ thuật của các công trình, quy hoạch và hiện trạng cấp nước, hệ thống và nguồn cấp nưóc, nhiệm vụ của quy hoạch cấp nước là :
– Xác định nhu cầu cấp nước của toàn khu và tổ chức hệ thống cấp nước đến từng công trình dự kiến xây dựng trong toàn khu vực.
– Xây dựng hệ thống đường ống và các thiết bị kĩ thuật cấp nước sinh hoạt, nước công nghiệp, cứu hỏa và hệ thống cùng nguồn nước dự trữ.
– Cải tạo hệ thống cấp nước hiện có, hòa nhập với hệ thống được dự kiến trong quy hoạch.
– Nêu các chi tiêu kĩ thuật, kinh tế xây dựng hệ thống cấp nước của khu vực. Quy hoạch cấp nước phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phân bố các khu chức năng, công trình xây dựng, hệ thống giao thông và điều kiện địa hình, tự nhiên.
d. Thoái nước hổn vù xử lí chất thải rắn, lòng, khí:
Nguồn chất thải, nước thải đô thị chủ yếu là các công trình dân dụng (nhà ở, công trình công cộng), sản xuất công nghiệp, và là nguồn gây ô nhiễm môi trường khu vực, vùng lân cận và khu vực xung quanh đô thị. Quy hoạch thoát nước bẩn và xử lí chất thải là tổ chức xử lí kĩ thuật và quản lí các chất thải rắn, lỏng, khí trước khi đổ ra môi trường.
Để quy hoạch chất thải có hiệu quả, cần nghiên cứu hiện trạng khu vực về hệ thống và tình trạng kĩ thuật của việc thoát chất thải khu vực, xác định các khu vực bị ô nhiễm, tác động ô nhiễm môi trường của các loại nước thải, chất thải rắn, quy mô, hướng và nguồn thải hiện có và tương lai theo quy hoạch sử dụng đất.
Địa hình tự nhiên, đặc điểm của thủy văn, nước ngầm khu vực cũng có ý nghĩa đến việc tổ chức quy hoạch thoát nước bẩn và xử lí chất thải khác. Nói chung các khu vực có địa hình trũng, khả năng ngập úng, mực nước ngầm cao đều khó khăn cho các giải pháp kĩ thuật thoát nước bẩn và xử lí chất thải.
Trên cơ sở đó xác định hệ thống, vị trí phân bố, các chi tiêu kĩ thuật (đường kính, chiều dài, độ dốc, lưu lượng, công suất, khoảng cách li,…) của các đường ống, cống, các công trình đầu mối, các công trình xử lí rác, điểm đổ rác, xử lí chất thải trước khi thải ra môi trường.
Hiệu quả của quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và xử lí chất thải và tính khả thi của quy hoạch chi tiết khu đất được đánh giá qua việc xem xét các chi số về tác động và khả năng ảnh hưởng đến môi trường khu vực và các khu lân cận.
e. Quy hoạch cấp diện, năng lượng :
Được thể hiện qua việc tổ chức hệ thống các tuyến đường dây cấp điện, đường ống cung cấp khí đốt, các trạm, dầu mối kĩ thuật phục vụ nhu cầu sinh hoạt của dân cư và sản xuất công nghiệp (chiếu sáng sinh hoạt, chiếu sáng đô thị, sản xuât của các xí nghiệp công nghiệp).
Quy mô, hình thức bố trí hệ thống đường dây, đường ống và các đầu mối kĩ thuật cấp năng lượng phụ thuộc vào cơ cấu chức năng, quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng năng lượng của toàn bộ các công trình xây dựng trên khu đất quy hoạch.
Các công trình kĩ thuật cấp điện gồm hệ thống (chìm, nổi) các tuyến điện cao thế, hạ thế, mạng lưới phân phối, điện, thắp sáng ngoài nhà, trang trí, trạm biến áp.
Công trình cấp khí đốt gồm đường ống cấp khí, trạm điều hành, bơm cao áp. ..
Quy hoạch cung cấp năng lượng cần xác định các chỉ tiêu kĩ thuật, an toàn.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng