Quản lý an toàn

Do đặc điểm làm việc dưới đất nên trong thi công đường hầm có rất nhiều yếu tố không an toàn như: khí độc, bụi đá, sự cố nước ngầm, đất sụt, sự cố về nổ phá và vận chuyển […]

Quản lý giá thành

Quản lý giá thành công trình là tiếng gọi chung các loại công tác quản lý mà xí nghiệp cần tiến hành đê hạ thấp giả thành công trình. Mục đích của quản lý là nhằm tiêu hao vật chất […]

Biên soạn kế hoạch thi công

1. Căn cứ và nguyên tắc biên soạna) Căn cứ biên soạnDựa vào các hạng mục công trình của họp đồng bao thầu phải đảm nhận, dựa vào lượng công trình, yêu cầu thời hạn, lấy bản vẽ thi công […]

Bố trí hiện trường thi công

Bố trí hiện trường thi công

Hiện trường ở miệng hầm tương đối chật hẹp, nhưng thiết bị máy móc và nguyên vật liệu thi công hầm lại rất nhiều, vì vậy nếu không có quy hoạch từ trước thật tốt thì rất dễ tạo thành […]