Phương pháp nổ phá (P1)

Phương pháp nổ phá (P1)

Phương pháp nổ phá Trong hầm gặp đá phải sử dụng phương pháp khoan lỗ mìn nô phá. Nguyên lí của phương pháp là lợi dụng khí thuốc nô trong lỗ mìn, sóng xung kích và vật do nô phá […]

Máy móc công cụ khoan lỗ

Máy móc công cụ khoan lỗ

Máy móc công cụ khoan lỗMáy khoan đá thường dùng trong công trình đuòng hầm gồm có nút khoan đá chạy bằng sức sió và máy khoan đá chạy bằng thủy lực. Ngoài ra còn máy khoan đá chạy điện […]

Phương pháp đào hầm (P3)

Phương pháp đào hầm (P3)

Phưong pháp đào từng bộ phận Phương pháp đào từng bộ phận là phương pháp chia mặt cắt ra từng bộ phận và dần dần tạo thành đường hầm, và đào trước một bộ phận nào dó cho nên cũng […]

Phương pháp đào hầm (P2)

Phương pháp đào hầm (P2)

Phương pháp đào theo bậc thangPhương pháp đào theo bậc thang là phương pháp đem chia mặt cắt thiết kế ra làm hai nửa: nửa trên, nửa dưới và dùng hai lần đào để hình thành (hình 2.3). Hình 2.3. […]

Phương pháp đào hầm

Phương pháp đào hầm

Trong thi công đường hầm, phương pháp đào là một trong những nhân tố trọng yếu ảnh hưởng đến đất đá vây quanh, vì thế, khi lựa chọn phương pháp đào cần tiến hành phân tích tổng hợp các nhân […]