Quản lý giá thành

Quản lý giá thành công trình là tiếng gọi chung các loại công tác quản lý mà xí nghiệp cần tiến hành đê hạ thấp giả thành công trình. Mục đích của quản lý là nhằm tiêu hao vật chất […]

Chế độ quản lý kỹ thuật

1. Chế độ trách nhiệm kỹ thuậtXây dựng và kiện toàn chế độ trách nhiệm kỹ thuật là mấu chốt để bảo đảm triển khai công tác quản lý kỹ thuật một cách thường xuyên. Trong chế độ trách nhiệm […]

Biên soạn kế hoạch thi công

1. Căn cứ và nguyên tắc biên soạna) Căn cứ biên soạnDựa vào các hạng mục công trình của họp đồng bao thầu phải đảm nhận, dựa vào lượng công trình, yêu cầu thời hạn, lấy bản vẽ thi công […]

Bố trí hiện trường thi công

Bố trí hiện trường thi công

Hiện trường ở miệng hầm tương đối chật hẹp, nhưng thiết bị máy móc và nguyên vật liệu thi công hầm lại rất nhiều, vì vậy nếu không có quy hoạch từ trước thật tốt thì rất dễ tạo thành […]

Công tác chuẩn bị thi công

Tổ chúc và quản lý thi công là một công tác vô cùng trọng yếu và phức tạp trong quá trình thi công. Nó nhằm mục đích: bảo đảm chất lượng công trình theo yêu cầu thiết kế; bảo đảm […]