Quản lý an toàn

Do đặc điểm làm việc dưới đất nên trong thi công đường hầm có rất nhiều yếu tố không an toàn như: khí độc, bụi đá, sự cố nước ngầm, đất sụt, sự cố về nổ phá và vận chuyển […]

Quản lý giá thành

Quản lý giá thành công trình là tiếng gọi chung các loại công tác quản lý mà xí nghiệp cần tiến hành đê hạ thấp giả thành công trình. Mục đích của quản lý là nhằm tiêu hao vật chất […]

Quản lý định mức

1. Khái niệm định mứcĐịnh mức là quy định tiêu chuẩn của đơn vị sản phẩm phải tiêu hao sức lao động, vật liệu, kíp máy thi công và cần hoàn thành với chất lượng hợp quy cách trong một […]

Chế độ quản lý kỹ thuật

1. Chế độ trách nhiệm kỹ thuậtXây dựng và kiện toàn chế độ trách nhiệm kỹ thuật là mấu chốt để bảo đảm triển khai công tác quản lý kỹ thuật một cách thường xuyên. Trong chế độ trách nhiệm […]

Biên soạn kế hoạch thi công

1. Căn cứ và nguyên tắc biên soạna) Căn cứ biên soạnDựa vào các hạng mục công trình của họp đồng bao thầu phải đảm nhận, dựa vào lượng công trình, yêu cầu thời hạn, lấy bản vẽ thi công […]