Kế hoạch đo đạc

Kế hoạch đo đạc

Đo đạc hiện trường là một loại công tác trọng yếu trong công tác thi công đường hầm và công trình ngầm hiện đại. Trên cơ sở của điều tra sơ bộ, dựa vào điều kiện địa chất thực tế […]

Phương pháp đo đạc

Phương pháp đo đạc

Dưới đây giới thiệu mấy điểm đo đạc chính:1- Miêu tả địa chất nguyên dạngCùng với việc triển khai thi công đường hầm tiến hành đồng bộ việc quan sát và miêu tả địa chất vi nham và tình hình […]

Che chống liên hợp

Ở trên đã lần lượt giới thiệu phương pháp che chống bằng neo (hệ thống neo, hoặc neo cục bộ), phun bê tông (bê tông phổ thông, bê tông phun với lưới cốt thép hoặc bê tông phun với sợi […]