Bố trí hiện trường thi công

Bố trí hiện trường thi công

Hiện trường ở miệng hầm tương đối chật hẹp, nhưng thiết bị máy móc và nguyên vật liệu thi công hầm lại rất nhiều, vì vậy nếu không có quy hoạch từ trước thật tốt thì rất dễ tạo thành […]

Cấp nước thi công

Cấp nước thi công

Do khoan đá, phòng bụi, đổ bê tông vỏ hầm và dưỡng hộ bê tông, làm lạnh máy nén khí sinh hoạt của công nhân viên thi công… cần dùng rất nhiều nước, vì thế phải bố trí hệ thống […]

Tầng đất có khí Metan

Tầng đất có khí Metan

Khí mêtan là khí độc hại trong đường hầm, thành phần chủ yếu của khí là CH4. Khi đường hầm đi qua các lóp than đá, diệp thạch dầu hoặc tảng đá chứa nhựa đường hoặc đi qua gần các […]

Thi công ở vùng cát chảy

Thi công ở vùng cát chảy

Cát chảy thường là đất cát, đất sét cát mịn bị tác dụng của nước không còn liên kết nữa, hình thành dạng vữa hồ chảy lỏng, rất nguy hại đối với đường hầm. Do cát chảy có thê làm […]