Thi công bằng phương pháp đào dưới nắp (P2)

4.3.2. Biện pháp thi công đào duói nắp
(1) Xử lý trên mặt đất trong thòi gian thi công:
Có các phương thúc cơ bản sau đây:
a- Xử lý bộ phận hoặc toàn bộ bè mặt chiếm dụng;
b- Chia dải thi công mặt đường tạm thời và kết cấu tấm đỉnh, duy trì bộ phận giao thông; c- Thi công ban đêm, ban ngày khôi phục giao thông
(2) Kết cấu che chắn.
Hình thức kết cấu che chắn công trình dưới đất của thi công bằng phương pháp đào dưới nắp về cơ bản có thể’ chia làm 2 loại lớn: Kết cấu tường và cột do cọc (cọc khoan lỗ; cọc đào lỗ 
hoặc cọc đúc sẵn) và tường bao ghép lại; két cấu tổ họp của tường liên tục dưới đất hoặc tường liên tục dưới đất cùng tường bao trong.
Trong tầng đất mèm yếu, dùng nhiều tường liên tục dưới đất có độ cứng và tính năng phòng nước tốt.
Cấu tạo giữa kết cấu che chắn và tường bao trong tuỳ từng phương thức truyền lực khác nhau có thế chia làm hai loại:
a. Kết cấu tách ròi: Khi giữa kết cấu che chắn và tường bao trong cần bố trí một lóp phòng nước, đê bảo đảm hiệu quả phòng nước giữa kết cấu che chắn và tường bao trong không dùng cốt thép liên kết. Trong thi công để bảo đảm cường độ và độ cứng của tấm có khi phải bố trí phía trên và phía dưới tấm thanh chịu kéo hoặc bố trí cột đứng tạm thời. Trong tầng đất mềm yéu tường bao trong tách rời luôn luôn khá dày, nhưng vì tính phòng nước tốt nên người ta thường dùng nhiều. .
b. Kết cấu ghép lóp: Giữa kết cấu che chắn và tường bao trong có bố trí cốt thép liên két, làm cho giữa hai lóp két thành một khối thống nhất cùng nhau chịu lực. Nhưng hiệu quả phòng nước tương đối kém.
Xem xét về mặt giảm thiểu chuyển vị ngang của thân tường và ảnh hưởng đối với vật kiến trúc lân cận, phương pháp đào dưới nắp thi công nghịch có hiệu quả tốt nhất. Khi đào tầng đất khá mềm yếu, áp lực bên tương đối lớn, ngoài việc lấy tấm để che chống thân tường ra, còn cần bố trí một hệ thống tạm thời với số lượng nhất định, và bố trí ứng suất trước.
(1) Cột tạm ở trung gian
Trước lúc hình thành kết cấu khung, cột tạm trung gian là kết cấu chịu lực chủ yéu để chịu tải trọng hướng đứng, có thể giảm thiểu ứng suất của tấm. Phương pháp thi công thuận đào dưới nắp phần lớn dùng cột tạm thòi bố trí đơn độc hai bên cột vĩnh cửu. Nhưng phương pháp thi công nghịch đào dưới nắp phần lớn sử dụng họp nhất cột vĩnh củu và cột tạm thời làm một. Cột tạm thời thường dùng cột ống thép hoặc cột thép hình H. Móng cột có thể là móng cọc hay móng băng. Cọc móng phần lớn dùng cọc nhồi, móng băng dùng cho vùng địa chất tương đối tốt.
(2) Đào và vận chuyển khối đất
Đào và vận chuyển khối đất là một khâu mấu chốt khống chế tiến độ thi công bằng phương pháp làm nghịch, phương án đào còn trực tiếp ảnh hưởng hình thức cốp pha và chuyên vị ngang của tường bên lớn hay nhỏ. Dựa vào không gian và điều kiện địa chất có thể lựa chọn phương án nhân lực đào và vận chuyển hoặc dùng cơ giới đào và vận chuyển.
Khối lượng đất của phương pháp thi công đào dưới nắp do hai bộ phận hợp lại: đào lộ thiên và đào ngầm. Khi có điều kiện cho phép, xuất phát từ cải thiện điều kiện thi công và rút ngắn thời hạn thi công, có thể tăng thêm khối lượng đất đào lộ thiên. Nói chung có thể lấy mặt đáy nắp đỉnh làm đường phân giới của khối đất đào lộ thiên và đào ngầm. 
Như vậy có thể lợi dụng đất để làm cốp pha đổ bê tông. Nhưng ở địa tầng mềm yéu thì khó dùng đất làm cốp pha, khối đất đào lộ thiên có thể kéo xuống tận đáy tấm đỉnh, dựa theo yêu cầu dựng hệ che chống, dựng cốp pha đổ bê tông tấm đỉnh.
Khi đào khối đất ngầm cần phải lợi dụng đầy đủ bờ đất bảo vệ dưới chân các hệ chống, cần dùng phương pháp đào rãnh trung tâm, có nghĩa là trước hết đào khối đất ở vị trí thiết kế hệ chống xong, lắp đặt hệ chống, sau mới đào khối đất hai bên.
Khi đào ngầm, cung ứng máy móc nguyên vật liệu đào và vận chuyển đất đèu thông qua cửa ra tạm thời. Cửa ra tạm thời có thể bố trí đơn độc hoặc lợi dụng giếng vào ra và thông gió của đường hầm.
(3) Xử lý mói nói thi công bê tông
Khi dùng cách thi công nghịch, tường bao trong của kết cấu và cột đứng đều được thi công từng đoạn từ trên xuống dưới, mói nói thi công nói chung phần lớn bố trí hình chữ V trên cột đứng, và bố trí hình chữ L trên tường bao trong để xử lý (hình 4.21).
Dựa vào yêu cầu cường độ và phòng nước đối với kết cấu, mối nối thi công có ba cách xử lý có thê đưa ra đê lựa chọn: 1. Phương pháp trực tiếp: Đổ bê tông tiếp tục trên mặt bê tông đã đô từ trước, miệng đổ phải cao hơn mối nối thi công, lợi dụng trọng lượng bản thân của bê tông làm cho lèn chặt, tiến hành đầm hai lần đói với chỗ mối nối, cố gắng làm thoát hết không khí trong bê tông để tăng thêm độ chặt. 2- Phương pháp đắp thêm: Ở giữa lớp bê tông đổ trước và đô sau chừa lại một giải nối đầu, cạo hết bọt vữa xong, mới dùng bê tông hệ chống vữa xi măng cát trương nở trát đầy. 3. Phương pháp đổ thêm: Tại khe nối giữa lóp bê tông đô trước và đổ sau phụt vào vữa xi măng hệ chống chất keo rồi lèn chặt (hình 4.22).