Thi công phòng nước cho mối nối

Khi chế tạo đoạn hầm, về mặt cắt dọc, ngang nói chung trước tiên đổ bê tông tấm đáy, sau mới đô bê tông tường bên và bê tông tấm đỉnh, vì thế tại phía dưới tường bên, cao hơn tấm đáy 30 cm 4- 50 cm, sẽ phát sinh mối nối dọc, mối nối dọc là mối nối thi công nằm ngang. Theo chiều dài của đoạn hầm lại chia ra một số đốt để thi công, giữa các đốt lại có mối nối ngang
(mối nối biến dạng), do mối nối biến dạng là mói nối thẳng đứng, độ kín nước của nó lại càng khó bảo đảm, vì vậy cần có các biện pháp phòng nước tương đối cẩn thận.
Nói chung phải thi công mối nối ngang thành các mối nối biến dạng. Mối nối biến dạng cách nhau 15 m -í- 20 m (chiều dài của mỗi đốt) (hình 6.7) nhằm khiến cho kết cấu đoạn hầm không vì biến dạng dọc của đường hầm mà sinh vết nứt. cấu tạo mối nối (hình 6.8) cần thoả mãn ba yêu cầu chủ yếu sau:
– Có thể thích ứng một mức độ nhất định về biến dạng đứng và biến dạng góc.
– Trong giai đoạn thi công có thể chuyền mômen uốn, trong giai đoạn sử dụng có thể chuyền lực cắt.
– Trước khi biến dạng và sau khi biến dạng xong đèu có thể phòng nước.
Khi vận chuyển nổi đoạn hầm để bảo đảm tính toàn khối của đoạn hầm, khe biến dạng nhất định phải chuyền được mô men uốn dọc do sóng nước và tải trọng thi công gây nên,
thông thường dùng hai loại biện pháp sau: 1. Cho cắt đút tất cả cốt thép dọc nằm ở phía ngoài trong vách hầm; và bố trí cốt thép ứng suất trước tạm thời để chịu mômen uốn dọc khi vận chuyển nổi. 2. Chỉ cắt đứt tất cả cốt thép dọc hàng ngoài của vách hầm chỗ mối nối biến dạng, còn cốt thép dọc hàng trong thì vẫn để thông qua liên tục mối nối biến dạng. Đợi cho đến khi đoạn hầm được hạ chìm xong mới cắt đứt làm thành mối nối biến dạng hoàn toàn. Hiện nay, cũng có không ít ví dụ thực tế công trình mà diện tích mặt cắt cốt thép dọc ở mối nối biến dạng chỉ bằng 2/3 -T- 3/4 diện tích cốt thép dọc trong vách hầm, mà còn dùng cách cho ống luồn vào cốt thép chỗ mối nối trước và sau mỗi bên 15d để cách ly cốt thép và bê tông. Sau khi đoạn hầm được hạ chìm xong không cắt và lưu lại làm “van an toàn”. Phương pháp này tương đối kinh tế và tiện lợi.
Trong mối nối biến dạng, nói chung cần bố trí một đến hai giải chắn nước như hình 6.9 đã thê hiện, để bảo đảm cho trước
‘ 1 . • > ~ A mnn o.y. uiai cnan nươc Dang cao su va lam mep.
và sau khi biên dang đêu có thê . 6 v
, – 1. Giải cao su; 2. Tâm thép mỏng (0,7 – 0,8 mm);
ngăn chặn nước thâm vào dù ơ 3
dưới sông hay đáy biển.
Giải chắn nước cần thích ứng vói biến dạng, vừa có thể chặn dòng nước thấm một cách có hiệu quả. Chúng có rất nhiều loại. Giải chắn nước bằng cao su và tấm thép như hình 6.8 được sử dụng tương đối nhiều, cấu tạo của nó như hình 6.9.
2. Tường bịt đầu
Đúc đoạn hầm hoàn thành, sau khi tháo cốp pha xong-, để cho đoạn hầm có thể nổi trong nước, cần phải lắp đặt tường bịt hai đầu cách mút 50cm -í-100 cm. Tường bịt đầu được ché tạo bằng kết cấu thép hoặc kết cấu bê tông cốt thép. Ở một số nước người ta dùng tường bịt đầu băng kết cấu tấm bê tông cốt thép dày 15 cm -ỉ- 20 cm được gia cố bằng dầm thép.
Tường bịt đầu có thể bố trí thiết bị khép kín bằng thuỷ lực, gối tựa tự hút (lắp đối xứng phải trái), cửa thép vào rãnh (bịt kín phòng nước) van khí (bố trí ở phần trên), van thoát nước (bố trí ở phần dưới) kết cấu kéo bịt kín (bố trí đối xứng hai bên), cửa thép phải mở ra ngoài, vị trí mở cửa của hai đoạn hầm giáp nhau cần bố trí lệch nhau để tiện cho việc mở cửa đồng thòi. Xung quanh chu vi cửa thép cần bố trí giải cao su chắn nước.
3. Thiết bị chất tải
Do đoạn hầm tự nổi, khi vận chuyển nổi đến vị trí xong cần hạ chìm xuống đáy, không chất tải trọng thì không thế chìm được. Chất tải để hạ chìm có thể dùng đá, xỉ quặng, hoặc dùng nước. Dùng tải trọng két nước là đơn giản và tiện lợi hơn cả, nên thường được dùng nhiều. Két nước trên đoạn hầm phải bố trí đối xứng, mỗi đốt hầm ít nhất phải bố trí bốn két, sắp đặt đối
xứng tại bốn góc của hầm sao cho hầm giữ đuợc cân bằng và chìm xuống một cách ổn định. Dung tích của két nước do trị số phần nổi khô và lực hạ chìm của phiến hầm quyết định. Két nước chất tải có thế dùng kết cấu thép hàn toàn bộ, rất kín nước, xong khó tháo dỡ. Dùng két nước lắp ghép tiện cho lắp ráp và tháo dỡ, có thể sử dụng đi sử dụng lại.