Thi công tường liên tục dưới đất ( P2)

(4) Đào hào bằng cơ giới
Đào hào là một công đoạn chủ yếu nhất trong thi công tường liên tục dưới đất. Hiện nay chưa có một loại máy đào nào có thể thích họp cho mọi loại địa tầng. Vì thế, càn dựa vào yêu cầu công năng khác nhau, điều kiện địa chất khác nhau để lựa chọn máy móc và phương pháp đào. Dựa theo cơ lí đào hào máy có thể phân chia làm hai loại lớn: kiêu máy đào hào bans’ gàu, kiểu máy đào hào bằng khoan.
a. Máy đào rãnh bằng gầu đào
Loại máy này tiến hành phá hoại đất bằng gầu và chuyển nó ra khỏi rãnh, cấu tạo máy dơn giản bền chắc và bị hỏng hóc. Máy dùng để thi công tầng đất mèm yếu. Máy có gầu ngoạm, gầu xúc, gàu quay, gầu xoắn v.v…
Máy đào gầu ngoạm kiểu vỏ trai xem hình 4.7.

Thi công tường liên tục dưới đất ( P2) 1
Hình 4.7. Gầu ngoạm thuỷ lực MHL và xe cần cẩu bánh xích.
1. Bộ phận thiết bị điện và thuỷ lực; 2. Trống cuộn óng mềm; 3. Trống cuộn cáp điện;
4. Bánh dẫn hướng ống mèm; 5. Bánh dẫn hướng cáp điện; 6. Gầu ngoạm MHL.

b- Máy đào rãnh bằng mũi khoan.
Loại máy này dùng mũi khoan phá nát địa tầng, nhờ tuần hoàn của vữa bùn mang đất đá vụn đẩy ra ngoài rãnh đào. Dựa vào phương thức phá nát địa tầng có thể chia ra: máy đào kiêu xung kích, kiểu quay, kiểu đục gọt và máy phay rãnh hai bánh. Máy được lắp trên giá chuyên dụng hoặc cần cẩu bánh xích. Thường dùng là các loại máy đào kiểu xung kích, kiêu quay và máy phay rãnh hai bánh.
(a) Máy đào rãnh kiểu xung kích dùng máy khoan xung kích đê xẻ rãnh. Mũi khoan chạy lên chạy xuống xung kích phá nát địa tầng, nhờ tuần hoàn của vữa bùn mang đất đá vụn đẩy ra ngoài hào. Kết họp nhiều lỗ khoan lại thành rãnh. Cách này thích hợp với địa tầng có nhiều sỏi cuội lớn, có nhiều đá mồ côi lớn, hoặc có chướng ngại vật, hoặc địa tầng phức tạp mèm cứng không đều v.v… độ chính xác của rãnh tương đối cao, nhưng tốc độ khá chậm, thường dùng đê thi công khoan lỗ dẫn hướng và khoan cấu tạo chống thấm của mặt nối.
(b) Máy khoan rãnh kiểu quay đó là loại máy khoan quay vòng. Nhờ vào đầu khoan ép vào tàng đất và quay vòng làm cho tầng đất bị phá vỡ. Khoan trong tàng đất mềm và rời, tốc độ
sẽ nhanh, độ chính xác cao, nhung gặp đá hạt hoặc tầng đất cứng tưong đối khó khăn, Loại máy này chia ra máy khoan quay một đầu và máy khoan quay nhiều đầu.
Máy khoan quay một đầu dùng để đào lỗ tròn, liên kết các lỗ lại tạo thành rãnh, tốc độ hình thành rãnh chậm, chủ yếu dùng để khoan lỗ dẫn hướng.
Máy khoan nhiều đầu: gồm một số đầu khoan lắp ghép lại thành một mũi khoan thống nhất, các đầu khoan quay xuống, đồng thòi cắt xén tầng đất, riêng các dao ở biên thì trượt lên trượt xuống sẽ nạo và làm phẳng vách rãnh.
Mũi khoan vừa đào vừa hạ xuống. Máy khoan nhiều đầu thường có lắp máy điều chỉnh sai lệch. Máy có thể đo đạc sai số hướng thẳng đứng và hướng nằm ngang, dùng thanh điều chỉnh sửa lại sai số. Thông thường mũi khoan nhiều đầu được lắp trên giá máy tiêu chuẩn, cũng có thể treo trên xe cần cẩu bánh xích. Máy khoan nhiều đầu đào rãnh bảo đảm được độ chính xác cao, song yêu cầu duy tu và bảo dưỡng cao, thiết bị phụ tương đối nhiều, khi gặp địa chất không đèu, một bộ phận đầu khoan quay vòng vượt quá tải trọng cho phép tạo nên hư hỏng.
Nguyên lý công tác của máy xem hình 4.8.
(c) Máy phay rãnh hai bánh
Gần đây tại các nước có dùng một loại máy đào rãnh mói gọi là máy phay rãnh hai bánh. Phía dưới máy được lắp nhiều lưỡi dao quay vòng cắt xén và phá nát tầng đất, thông qua máý bơm tuần hoàn ngược đất đả vụn ra ngoài rãnh. Máy có hiệu suất cao, trên máy có lắp thiết bị điều chỉnh sai số nên độ chính xác cao, thích hợp vói thi công các địa tầng cứng rắn nhưng do súc hút lớn của máy bơm tuần hoàn ngược nên dễ gây sụt lở trong tầng đất mèm vì thế không sử dụng.