Thi công vỏ hầm

Kết cấu vỏ hầm của đường hầm thi công bằng máy đào bao gồm lóp che chống tạm thời hoặc che chống then kỳ đầu và vỏ xây lần thứ hai gộp lại. Che chống thời kỳ đầu hoặc che 
chóng tạm thời là bộ phận không thể thiếu được để bảo đảm ổn định cho vi nham và cho máy đào được thuận lợi trong thòi gian đào hầm. Máy đào kiểu nào thì phải dùng hình thức che chóng kiêu ấy. Nói chung, sau khi tiến hành khảo sát địa chất đầy đủ xong, khi thiết kế đường hầm cần phải xác định ngay hình thức che chống, ví dụ khi đào đường hầm thủy lực, khi cần bảo đảm chắc chắn không lọt nước; yêu cầu che chống phải bịt kín vi nham, cho nên phải dùng máy đào có khiên che tiến hành lắp ráp các phiến đường ống vỏ hầm và phun vữa bịt kín khe hờ đàng sau lưng vỏ sát với vi nham. Đối với đường hầm ô tô, đường sắt, ngoài việc che chống tạm thời ra, cần căn cứ vào tình hình địa chất mà phun bê tông lần thứ hai hoặc ghép cốp pha đô bê tông lần hai để chế tạo vỏ hầm vĩnh cửu.

.1. Vỏ hầm hình ống tròn
Khi sử dụng máy đào có khiên che, nói chung thường dùng phiến vỏ hầm hình ống tròn. Ưu, điểm của nó : thích họp với loại vi nham mềm yếu, đặc biệt là khi sức chịu tải của vi nham rất thấp, và khi chân chống của máy không thể chống đỡ vách vi nham, có thể lợi dụng kích đẩy ở đuôi máy thúc vào các phiến ống đã lắp sẵn để tạo ra phản lực đẩy máy. Khi chân chống của máy có thể chống đỡ được mặt vi nham, máy đào với hai khiên che có thể làm cho công tác đào và công tác lắp ống đồng thời tiến hành, nâng cao được tốc độ của tuần hoàn. Dùng máy lắp đặt phiến ốrg vỏ hầm tăng được tốc độ, hiệu quả che chống tốt, an toàn cao, nhưng giá thành cao. Đe đảm bảo yêu cầu phòng nước, cần lắp tấm phòng nước vào giũa hai phiến ống và dùng vữa xi măng cát phụt vào khe hở giữa phiến ống và vách hầm.
Đe chế tạo các phiến ống cần lập xí nghiệp bê tông tại công trường.

2. Ghép cốp pha đổ bê tông lần thứ hai
Khi sử dụng máy đào mui trần thường vừa đào vừa thi công che chống tạm thời, sau đó mới tiến hành ghép cốp pha để bê tông chế tạo vỏ hầm vĩnh cửu (hìnn 3.18). Làm như vậy là đế bảo đảm tốc độ đào cao cho máy, vì không thể tiến hành song song công tác đào và ghép cốp pha đổ bê tông. Ngoài ra nếu vừa dào vừa đô bê tông thì các thiết bị máy đào sẽ bị vữa bê tông nhiễm bẩn vì thế chỉ có thể tiến hành các công việc ở phía sau đầu máy như phun neo phòng hộ, phun bê tông, lắp giá vòm thép.
Vỏ hầm bê tông lần hai, căn cứ vào điều kiện địa chất, cũng có thể phun bê tông làm vỏ vĩnh cửu. Khi phun bê tông phải lắp ráp mạng lưới cốt thép cộng thêm các sợi dây thép. Phần lớn các đường hầm đều dùng cách ghép cốp pha đổ bê tông lần hai để chế tạo vỏ hầm vĩnh cửu. Căn cứ hình dạng mặt cắt thiết kế chế tạo cỗ xe cốp pha chạy trên ray xuyên suốt hầm đê đố bê lông, cách này cũng giống với cách đổ bê tông trong phương pháp thi công bằng khoan nô. Đáng chú ý là đô’ bê tông vỏ lần thứ hai xong, máy đào sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không thể rút lui bằng đường cũ, chỉ có thể mở rộng thêm hầm ở vị trí đã đào xong, phải tiến hành tháo các bộ phận máy móc của máy đào trong hầm mở rộng đó (ví như phải tháo mâm dao lớn) thì máy đào mới có thể đi ra được. Vậy, nếu dùng một máy đào tiến hành từ đầu đến khi ra khỏi hầm, thì không cần tháo ruáy.

Thi công vỏ hầm 1

Hình 3.18. Vỏ hầm đổ bằng bê tông
Xí nghiệp trộn bê tông đổ lần hai, xe vận chuyển, bơm bê tông cũng bố trí tương tụ với cách thi công bằng phương pháp khoan nổ.