Thiết bị chủ yếu của thao tác hạ chìm

(1) Thiết bị cẩu và hạ đoạn hầm
Phương pháp cẩu và hạ chìm bằng thuyên cẩu phải dùng 2 4 4 thuyền cần cẩu có năng lực cẩu là lOOOkN 4 2000kN, phương pháp cẩu và hạ bằng sàn tự nâng phải dùng sàn chuyên dụng tự nâng SEP thao tác trên nước; phương pháp cẩu và hạ chìm bằng thùng nổi và phương pháp gác và hạ chìm bằng nhóm thuyền phải dùng 4 chiếc thùng nổi hay xà lan vói lực nôi là lOOOkN 4 1500kN, thiết bị cẩu của chúng là 6 4 14 chiếc tời định vị (có thể dùng loại một trống sức kéo là 80kN 4 lOOkN, tốc độ kéo 3m/phút, loại dùng điện hay thuỷ lực), ngoài ra lại phải có dàn mắt cáo bằng thép để làm “đòn gánh”.
(2) Kích kéo và nối
Kích kéo và nối được lắp hai bên tường của đầu đoạn hầm, dùng để kéo và nối hai đoạn hầm với nhau. Lực kéo của kích là 1500kN, hành trình là 1000mm, nhưng trên thực tế nhiều công trình không dùng kích mà dùng tời máy tiến hành kéo và nối.
(3) Tháp định vị
Tháp định vị còn gọi là tháp đo đạc, được dựng trên đỉnh phía trước và sau đoạn hầm. Trên nóc tháp có lắp các tiêu chí đo đạc, tời định vị cũng được lắp trên tháp, cũng có nơi còn lắp phòng chỉ huy và phòng đo đạc trên đó. Tháp định vị cao khoảng 20m được lắp bằng kết cấu thép, trong phải có lắp giếng ống dùng cho công nhân đi vào đi ra, đường kính ngoài của ống là 80cm -T- 120cm.
(4) Neo đất
Trước lúc hạ chìm đoạn hầm, cần bố trí sẵn các neo đất, nhằm đê lắp dây cáp định vị.
(5) Trạm đo đạc và trạm thuỷ văn
Trên bờ cần bố trí trạm đo đạc định vị và trạm thuỷ văn có thể đo được tốc độ dòng nước và hàm lượng muối, v.v…
(6) Máy đo cự ly bằng sóng siêu âm
Máy này được đặt vào đầu đoạn hầm để đo khoảng cách giữa hai đoạn hầm theo 3 hướng. Khi khoảng cách này còn khoảng lm, độ chính xác đo đạc phải đạt ±5mm.
(7) Máy đo độ nghiêng
Máy này tự động phản ảnh độ nghiêng dọc, ngang của đoạn hầm, nhằm dựa vào đó kịp thời điều chỉnh dây neo.
(8) Máy đo lực dây cáp
Tại mỗi đầu cố định của dây neo hoặc dây cẩu đều bố trí máy đo lực tự động, có thể trực tiếp báo cáo cho phòng chỉ huy trị số chịu lực, và có ghi chép một cách tự động.
(9) Máy báo dung lượng chất tải nước
Có thể báo cho phòng chỉ huy dung lượng chất tải nước và số lượng thực tế vè lực hạ chìm và có thê tự động ghi chép.
(10) Máy móc thông tin và chỉ huy
Có thể dùng máy bộ đàm và máy phát thanh để truyền đạt các chỉ thị mệnh lệnh và tăng cường liên lạc trên mọi cương vị.