Thiết kế tổ chức thi công (P1)

Thiết kế tô chức thi công là văn kiện cơ bản của tô chức thi công. Thiết kế đó phải dựa vào yêu càu của văn kiện thi công, tính chất công trình, điều kiện cụ thế hiện trường, trang bị kỹ thuật thi công, lực lượng thi công và nhân tố kinh tế kỹ thuật khác mà biên soạn. Thông qua thiết kế tổ chức thi công họp lý, định ra quy hoạch, bước đi khoa học toàn diện cho toàn bộ quá trình thi công và biên soạn ra kế hoạch cung ứng đầu tư, vật liệu dụng cụ máy móc, thiết bị, sức lao động, do đó mà làm cho thi công được tiến hành một cách thuận lợi có ngăn nắp và trật tự đâu ra đấy.
Biên soạn thiết kế tổ chúc thi công công trình đường hầm phải c hú ý đến đặc điểm của nó. Đặc điểm thi công đường hầm có thể quy nạp lại gồm:
1) Thi công đường hầm được tiến hành ngầm dưới đất. Điều kiện thi công của nó không rộng rãi như trên mặt đất, công tác chống bụi, chiếu sáng v.v… đều là những hạng mục phải thi công ngầm dưới đất. Ngoài ra, đất giãn nở, hang động, khí mêtan cũng là những vấn đề đặc thù mà công trình hầm có thê gặp phải.
2) Điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn của các tầng đất đá mà hầm xuyên qua thay đổi rất nhiều. Hiện nay các biện pháp khoa học kỹ thuật cũng không dễ dàng gì mà khảo sát cho rõ ràng, vì thế phương pháp thi công cũng theo cái biến của điều kiện khách quan mà thay đôi, các phương pháp thi công cần phải lựa chọn để đối phó với tình hình cũng phải có hiệu quả tốt.
3) Mặt công tác chật hẹp, toàn bộ mặt cắt chỉ hơn 100m2 (mặt cắt hai làn xe ô tô của đường bộ đèo Hải Vân khoảng 102m2). Hơn nữa số lượng mặt công tác ít, nếu đường hầm bình thường chi hai mặt đào, một đường vào và một đường ra, vì thế các loại thi công cản trở lẫn nhau khá nhiều. Cho nên trong thi công các đường hầm dài, việc mở thêm các mặt đào là một vấn đề vô cùng quan trọng.
4) Đường hầm là một loại công trình theo tuyến, các loại công tác đều cơ bản cố định và giống nhau, khối lượng công trình đại thể phân bố đèu cho nên rất có lợi cho tổ chức thi công theo dây chuyền chuyên nghiệp.
5) Thi công đều làm trong hầm vì thể bị ảnh hưởng điều kiện khí hậu bên ngoài tưcaig đối ít, có thể bố trí thi công cả ngày lẫn đêm quanh năm suốt tháng.
6) Thiết bị điện máy hầm đường bộ dùng trông thời kỳ khai thác tương đối nhiều, thi công đất và thi công điện máy lại thuộc hai đội khác nhau. Do trình tự thi công, thi công điện máy thường phải chậm lại sau khi thi công đất, có một số đường ống, một số linh kiện chùa lại, hoặc chôn sẵn cần phải được lưu ý khi thi công đất để sau này không gây khó khăn cho việc lắp đặt điện máy.
7) Công trình đường hầm đầu tư một lần lớn. Trong quá trình xác định công trình đường hầm cần chú ý trước mắt và quy hoạch lâu dài, tức là thiết ké một lần song thi công thì chia thời
3»b
kỳ. Nói chung, công trình phải thoả mãn giao thông trước mắt (bình thường khoảng 20 năm), và có lợi cho việc nối tiếp công trình ở thòi kỳ sau, hết sức giảm thiểu công trình bỏ đi, tiết kiệm đầu tư.
Trước lúc thi công đường hầm, chỉ dưới tiền đề cân nhắc đầy đủ đặc điểm công trình đường hầm, biên soạn được thiết kế tổ chức thi công một cách khoa học, họp lý thì mới có thể tiến hành thi công an toàn, tốc độ nhanh, chất lượng tốt, hạ giá thành và hiệu suất cao.

I. Các giai đoạn và nội dung thiết kế tổ chức thi công
Trong các giai đoạn thiết ké đường hầm, giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thi công đường hầm đều phải biên soạn văn kiện tổ chức thi công tương ứng. Thiết ké tổ chức thi công được biên soạn trong giai đoạn thiết kế được gọi là thiết kế tổ chức thi công sơ bộ; thiết kế tổ chức thi cõng trong giai đoạn chuẩn bị thi công được gọi là thiết kế tô chức thi công mang tính chỉ đạo; thiết kế tô chức thi công trong giai đoạn thi công được gọi là thiết kế tổ chức thi công mang tính thực thi.
1. Thiết kế tổ chức thi công sơ bộ.
Thiết kế này do đơn vị khảo sát thiết kế biên soạn trong giai đoạn thiết kế công trình đường hầm cùng với văn kiện thiết kế. Thiết kế tổ chức thi công sơ bộ quy định tổng quyết sách của toàn bộ các hạng mục công trình, định ra khoa học tổng quát thi công, sơ bộ quy định phương pháp thi công, trình tự thi công và thời hạn thi công, bố trí các khâu công tác và mối quan hệ ăn khóp giữa chúng có tính chiến lược. Đồng thời, nó cũng cung cấp số liệu dê làm khái toán công trình.
-Nội dung chủ yếu của văn kiện thiết kế tổ chức thi công sơ bộ, bao gồm:
+ Tổ chức thi công. Dựa vào mức độ khó dễ của công trình, đề xuất yêu cầu đối với các đơn vị thiết ké, thi công, quản lý, giám sát;
+ Sắp đặt kỳ hạn. Chủ yếu bao gồm công trình chính của đường hầm, các công trình xây dựng nhà cửa cần thiết có liên quan, công trình lắp đặt thiết bị điện máy.
+ Phương pháp thi công chủ yếu. Dựa vào thiết kế đường hầm đề xuất phương pháp thi công đối với các đoạn địa chất khác nhau. Ngoài ra cũng đề ra các biện pháp kỹ thuật thi công bô trợ cần thiết đối với các đoạn có loại đất đá đặc biệt.
+ Bô’ trí hiện trường thi công và bãi đổ đất đá. Dựa vào đặc trưng địa hình, địa mạo của khu vực đường hầm mà lựa chọn bố trí hiện trường thi công và bãi đổ đất đá. Địa điểm thi công bao gồm: đất dùng cho sản xuất tạm thời, đất xây nhà sinh hoạt, đất thi công đường tạm, trạm biến thế điện, kho tàng, bãi vật liệu v.v… Bãi đổ đất đá vụn cần dựa vào lượng đất đá dào ra (cần xem xét hệ số rời) và cân nhắc lượng đá cần lợi dụng cho sản xuất qua máy sàng và máy nhai đá cũng như tình hình địa hình để bố trí cho họp lý.
+ Thiết bị máy móc chủ yếu và ngày công lao động.
– Bản vẽ thiết kế chủ yếu gồm:
+ Bản vẽ thi công đường hầm;
+ Sơ đồ cung ứng vật liệu xác định đường dọc tuyến;
+ Bản vẽ bố trí hiện trường miệng vào và miệng ra của đường hầm;
+ Ke hoạch tổ chức thi công và bản vẽ tiến độ thi công đường hầm;