Thiết kế tổ chức thi công (P3)

3. Trình tự biên soạn
Biên soạn thiết kế tổ chức thi công phải tuân theo một trình tự nhất định, phải dựa theo quy luật khách quan của thi công, điều hoà và xử lý tốt mối quan hệ của các nhân tố và dùng phương pháp khoa học tiến hành biên soạn. Nói chung trình tự biên soạn như sau:
1. Bàn giao đầy đủ và tỉ mỉ tài liệu điều tra được và bàn giao chu đáo kỹ thuật;
2. Phân tích tư liệu ké, quy hoạch đã vạch, nghiên cứu lựa chọn phương án và phương pháp thi công phù họp;
3. Biên soạn bản vẽ tiến độ thi công công trình.
4 Tính toán lượng yêu cầu về nhân công, vật liệu, máy móc dụng cụ, soạn thảo kế hoạch cung cấp
5. Kế hoạch cung ứng tạm thời, cấp nước, cấp điện, cấp nhiệt;
6. TỔ chức vận chuyển trên công trường;
7. Bản vẽ bố trí mặt bằng thi công;
8. Biên soạn kế koạch, biện phấp kỹ thuật và tính toán chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;
9. Biên soạn bản thuyết minh.
Bản thuyết minh cần trình bày các giai đoạn thiết ké tổ chức thi công khác nhau, những chỗ khác nhau vè trình tự khi biên soạn. Hình 9.1 là mối quan hệ tương hỗ của trình tự biên
soạn.

Hình 9.1. Trình tự biên soạn thiết kế tổ chức thi công

9.2.3. Biên soạn tư liệu ban đầu cho thiết kế tổ chức thi công
1. Tư liệu về mặt điều kiện tự nhiên
1. Tài liệu địa chất: bao gồm tính chất tầng đất đá, loại nham thạch, cấu tạo địa chất, sản lượng trạng thái của tầng đả, mức độ phát triển vết nứt và phong hoá, độ sâu chôn hầm, vị trí lỗ khoan địa chất v.v…
2. Tư liệu địa hình: bao gồm những chỗ lồi lõm của địa hình, sông ngòi, ao hồ, đường giao thông, công trình kiến trúc và nhà cửa hiện có trên địa điểm xây dựng.
3. Tư liệu thuỷ văn: bao gồm chiều sâu và bè dày của tầng nước ngầm, mức nước mặt và nước ngầm cao nhất và thấp nhất, tốc độ và hướng dòng nước, chất lượng nước và dự đoán lượng nước giọt v.v…
4. Tư liệu khí tượng: bao gồm: nhiệt độ, lượng mưa, thòi kỳ mùa mưa, gió, bão lụt, lạnh và độ cao mức nước lũ, hướng gió bão thường năm v.v…
5. Các tư liệu khác: có tình hình địa chất xấu hay không, có khí độc không, có đoạn tàng không v.v…
6. Cấp động đất
2. Tư liệu về mặt kinh tế kỹ thuật
1. Các hiện trường có thể dùng tạm ở lân cận, vật kiến trúc cần dời, lúa non cần xử lý hay không, nhà dân có thể thuê mướn không v.v…
2. Vật liệu địa phương có thể sử dụng được và năng lực cung ứng của nó, công nghiệp địa phương và năng lực gia công của nó có thể tận dụng được v.v…
3. Đường giao thông vận tải, phương tiện vận tải mà địa phương có thể cung cấp được.
4. Nguồn nước và nguồn điện ở địa phương, mạng lưới cấp nước, cấp điện, thông tin v.v…
5. Tổ chức y tế vệ sinh, văn hoá giáo dục, phòng chống cháy, mạng lưới cung ứng thương nghiệp cùng các tổ chúc phục vụ khác của địa phương và năng lực chi viện của chúng v.v…
3. Tư liệu về mặt thiết kế
1. Quy hoạch khu vực của địa điểm xây dựng, tư liệu quy hoạch dân cư v.v…;
2. Thiết kế sơ bộ, bản vẽ thi công và tài liệu khái (dự )toán v.v…;
3. Tư liệu khảo sát về địa chất và thuỷ văn.
4. Yêu cầu của công trình xây dựng đối với chủ đầu tư và các bộ phận có liên quan, như yêu cầu thời hạn về hợp đồng đối với chủ thầu, yêu cầu bảo vệ môi trường v.v…;
5. Tài liệu tham khảo như sổ tay kỹ thuật thi công, tư liệu kinh nghiệm v.v…
Các tư liệu trên, có số do đơn vị khảo sát thiết kế cung cấp, có tài liệu phải do đơn vị thi công tự thu thập qua điều tra xã hội học.