Thưởng thích đáng cho những ai có những hành vi tốt

2- Xây dựng truyền thống tập thể
Trong hoàn cảnh thích hợp, ông chủ có thể kể những times city park 6 chuyện vui hoặc những chuyện kích thích nhân viên của mình làm họ hăng hái phấn khởi hơn. Cũng có thể trong những ngày sinh nhật hoặc có việc gì vui mừng của nhân viên, ông chủ chủ động sắp xếp đến chúc mừng họ, như vậy lâu dần sẽ tạo ra sự đoàn kết chặt chẽ hơn, có được điều đó sẽ làm tăng sức hút của họ đối với công việc của công ty.
3. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đoàn thể
Người chủ luôn lấy mình làm gương để biểu thị “chỉ cần chúng ta thắng thì ai lập công đều tốt cả”; nói cách khác, người chủ phải luôn lo lắng liệu công việc đoàn thể ban chung cu royal city có đạt được mục tiêu hay không mà không cần phải lo lắng tới vấn đề ai là người lập công đầu, có như vậy, mọi người mới thi đua lập công.

Thưởng thích đáng cho những ai có những hành vi tốt

4. Thưởng thích đáng cho những ai có những hành vi tốt
Người chủ cần chú ý tới tâm lý của nhân viên, quan sát những biểu hiện của họ để giúp đỡ biểu dương và khích lệ họ kịp thời, chỉ rõ tầm quan trọng của họ đối với đoàn thể. Nếu ai đó có những biểu hiện tốt cần trọng thưởng xứng đáng thành tích của họ. Như vậy, lâu dần sẽ tạo ra một Bán chung cư Royal City bầu không khí đoàn kết, hòa hợp và cố gắng phấn đấu vươn lên làm việc tốt.
5. Xây dựng những mục tiêu rõ ràng mà dễ đạt được
Sau khi xây dựng được mục tiêu lâu dài chiến lược của công ty cần phải phổ biến cho nhân viên những điểm chính, mấu chốt trong mục tiêu đó; đồng thời đề ra những mục tiêu ngắn hạn trong khoảng thời gian nhất định trên cơ sở mục tiêu tổng thể lâu dài chung; phổ biến cho mọi nhân viên hiểu rõ và các biện pháp khả thi kèm theo đó. Nếu những mục tiêu đó quá cao không thể với tới được thì sẽ làm ý chí của họ nhụt đi.