Vận chuyển đất đá (P3)

(4) Vận chuyển hai tuyến
Khi vận chuyển hai tuyến, tàu vào ra đều chạy đường riêng, không cần đợi tránh nhau, cho nên năng lục thông qua nâng cao lên rõ rệt so với một tuyến. Đê’ điều xe được tiện lợi, càn bố trí đường ngang giữa hai tuyến một cách họp lí.
Khoảng cách đường ngang cần căn cứ vào việc sắp đặt trật tự thi công và nhu cầu điều xe vận chuyển để xác định, nói chung khoảng cách là 100 m – 200 m, hoặc càng dài hơn và cứ cách 2 H- 3 nhóm đường ngang bố trí một nhóm đường ngang ngược chiều (hình 2.29).
(5) Kéo dài đường ray đến mặt công tác và biện pháp điều xe
a- Kéo dài đường ray đến mặt công tác: càn thỏa mãn kịp thời yêu cầu đi lại và thao tác khoan lỗ, bốc đất đá, cơ giới vận chuyển và tránh làm cản trở nhau giữa việc kéo dài đường ray và các công tác khác, có khi cấn kéo dài đến tận mặt đào. Biện pháp kéo dài là dùng ray ngắn lắp nối, đợi khi mặt đào tiến lên phía trước xong sẽ nối mấy thanh ray ngắn thành ray dài.

Vận chuyển đất đá (P3) 1

Vận chuyển đất đá (P3) 1
Hình 2.29. Bố trí đường ray vận chuyển cho hai tuyến (kích thước mm).

b- Biện pháp điều xe gần mặt công tác: cần căn cứ vào yêu cầu đi lại của cơ giới và loại hình chuyển đường mà xác định việc lựa chọn cho hợp lý, cần hết sức gần mặt đào để rút ngắn thời gian điều xe.
Khi vận chuyển một tuyến, trước tiên cần lợi dụng tuyến ga tránh gần nhất để điều xe; khi mặt đào cách xa ga tránh, thì có thể bố trí đường nhánh tạm thòi, lắp tạm mâm điều xe hoặc bộ phậm đẩy xe ngang để điều xe và dần dần tiến lên.
Khi vận chuyển bằng hai tuyến, cần hét sức lợi dụng đường ngang gần nhất để điều xe, khi mặt đào cách xa đường ngang,thì có thể bố trí mâm điều xe tạm thờ và dần dần di chuyển về phía trước.
(6) Bố trí đường ray ngoài cửa hầm
Bố trí đường ray ngoài cửa hầm gồm đường đổ đất đá, đường đưa vật liệu lên, đường dùng cho tu sửa, đường bảo dưỡng đầu mảy và sân điều xe v.v…
Tuyến đố đất đá cần bố trí cẩu đổ đất đá, hướng xe chở nặng cần bố trí một độ dốc lên 0,5% -r 1,0%, cuối đường cần có tường chắn xe, để bảo đảm cho đoàn tàu đổ đất đá được an toàn.
Các tuyến đường khác cần thỏa mãn yêu cầu sử dụng (hình 2.30).
(7) Yêu cầu đặt ray
a- Khoảng cách ray thường dùng có ba loại: 600 mm, 762 mm, 900 mm.
b- Bán kính đường cong tối thiểu của ray, trong hầm không nhỏ hơn 7 lần cự li trục xe; ngoài hầm không nhỏ hơn 10 lần; nếu sử dụng toa xe mỏ có giâ chuyển hướng thì bán kính tối thiểu không nhỏ hơn 12 m và nên sử dụng bán kính đường cong tương đối lớn.

Hình 2.30. Bồ trí đường ray ngoài hầm.

c- Độ dốc dọc đuờng ray trong hầm lấy bằng độ dốc đường hầm. Đường ray ngoài hầm thì trừ tuyến đổ đất đá có bố trí lên dốc ra, còn lại hết súc bố trí bằng hoặc dốc dọc 0,5% trở xuống.
d- Trọng lượng ray có mấy loại: 15 kg/m, 24 kg/m, 30 kg/m, 38 kg/m, 43 kg/m. Tà vẹt có mấy loại tiết diện sau: 10 cm X 12 cm, 10 cm X 15 cm, 12 cmx 15 cm, 14 cmx 17 cm (dày X rộng). Việc lựa chọn ray và tà vẹt cần căn cứ vào trọng lượng trục tối đa của các loại cơ giới, khi trọng lượng trục khá nặng cần lựa chọn loại ray nặng và tà vẹt to, khoảng cách tà vẹt không nên lớn hơn 70 cm.
đ- Đặt ray có thể lợi dụng đá dăm đào ra trong hầm làm đá ba lát, nhưng phải rải phẳng, ngay thẳng và vững chắc. Nếu có biến dạng, chuyển vị, cần duy tu bảo dưỡng kịp thời, bảo đảm tuyến đường luôn luôn trong trạng thái công tác tốt.

2. Vận chuyển không ray
Loại xe vận chuyển không ray dùng trong đường hầm rất nhiều, phần lớn là ô tô chạy bằng điêzel, đi lại bằng bánh lóp và tự đổ. Trọng tải không đều nhau từ 15 T đến 25 T. Đê thích hợp vận chuyển trong đường hầm, có loại xe còn lăp móc hoặc toa xe chuyên dùng cho đường hầm điều khiển được cá hai hương.
Việc lựa chọn loại xe vận chuyển không ray cần cân nhắc phối họp với máy bốc đất đá, nhất là năng lực đồng bộ nhằm phát huy hiệu suất công tác của bản thân mỗi loại, nâng cao năng lực công tác toàn bộ. Ngoài ra, còn yêu cầu lựa chọn loại xe tải có tỉ số tải trọng trên tự trọng lớn, thể hình nhỏ, cơ động linh hoạt, có thể tự đổ, có lắp bộ lọc không khí.
Trong đường hầm có thể mở rộng cục bộ đường kính để bố trí trạm quay đầu xe, hoặc bố trí mâm chuyển hướng cho các loại cơ giới.