Về vấn dề phân đợt trong quy hoạch cải tạo thành phố

Cải tạo theo mảng từ nhỏ đến lón
Theo phương pháp này, việc cải tạo sẽ tiến hành trước tiên ở một khu vực nào đó rồi dần dần mở rộng sang khu vục khác theo kiểu “vết dầu loang”. Cải tạo tói đâu giải quyết triệt để các ván đề liên quan đến đó. Khu vục được chọn để tiến hành cải tạo trong giai đoạn đầu thường là khu có nhiều nhà trong tình trạng không bảo đảm an toàn hoặc hư hỏng nhiều, đòi hỏi phải được cải tạo trước, đồng thời khu vực đó phải có điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo.

Cải tạo theo từng điểm rải rác
Thực tế của các thành phố cần cải tạo cho thấy các công trình hư hỏng nặng không phải tập trung vào một khu vực mà thường phân tán trong phạm vi nhiều khu vực khác nhau. Trong trường hợp đó việc cải tạo thành phố có thể tiến hành dồng thời ở nhiều điểm có khả năng cải tạo rồi mở rộng dần ra xung quanh.

Về vấn dề phân đợt trong quy hoạch cải tạo thành phố 1

 Cải tạo theo tuyến
Tiến hành trên những đường phố chính kết hợp với việc mở mang đường phố, có thể tiến hành cải tạo những mặt phố chính. Phương pháp tạo điều kiện nhanh chóng đổi bộ mặt đường phố. Song hiệu quả thường chi giải quyết được về mặt hình thức bên ngoài mà chưa đi sâu vào bên trong các khu vực ở.

Về vấn dề phân đợt trong quy hoạch cải tạo thành phố 1

Cải tạo theo dải
Cải tạo theo dải cũng tương tự như tuyến, nhưng không đơn thuần chi giải quyết về bộ mặt dọc đường phố mà xuất phát từ đường phố tiến dần vào phía trong theo từng vệt dài song song. Vấn đề chọn lựa phương pháp cải tạo thành phố trong trường hợp cụ thể một thành phố cần phải căn cứ vào điều kiện, đặc điểm về mọi mặt của bản thân thành phố đó. Tiến hành các phương án so sánh về nhiều mặt sao cho việc cải tạo đạt được hiệu quả cao mà không gây nhiều tốn kém. Trong thực tế thường vận dụng đồng thời và linh hoạt kết hợp nhiều phương án để tiến hành cải tạo thành phố.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá 1 tỷ