Xây dựng đảo khô (P2)

2. Cấu tạo đảo khô
a. Tường xung quanh đáo
Chu vi của đảo khô phần lớn đều dùng đất có mái dốc tự nhiên làm tường đảo. Mái dốc có thể dùng 1:2, khi cần có thể bố trí thêm tường bê tông phun chống thấp (dày 25 cm) hoặc dùng cọc ván thép đề phòng nước ngầm thấm ra ngoài.
Trong vùng mưa nhiều, mái dốc có thể lát một tầng chất dẻo có bao cát chèn trên mặt để tăng cường bảo vệ, đề phòng nước mưa gây xói lở.
h. Đáy đảo
Đáy đảo phải bảo đảm súc chịu tải, nói chung nên lớn hơn 100 kPa. xử lý đáy đảo cần dựa vào số làn sử dụng và điều kiện địa chất đáy đảo để tiến hành. Đe giảm thiểu cho đoạn hầm không bị lún xuống, có thể dùng các phương pháp sau để xử lý đáy đảo:
– Trước tiên rải một tầng cát khô, trên lớp cát đổ một lóp bê tông hoặc bê tông cốt thép dày 25 cm -7- 30 cm. Đê giữ cho đoạn hầm khi nổi lên không bị “hút bám” thì trải thêm một lóp cát hạt hoặc đá nhỏ trên mặt lóp bê tông.
– Neu gặp đất sét hoặc bùn đặc biệt mèm yếu thì cần có biện pháp gia cố đáy đảo như: hốt bùn thay bằng đá dăm và cát, nói chung cần một lóp đá dày khoảng 1 m thì có thể thoả mãn yêu cầu chịu lục đối với nền của đoạn hầm. Nếu cần thiết cũng có thể gia cố bằng móng cọc kết họp với đắp bằng đá dăm và cát.
– Trên mặt lóp bê tông hay bê tông cốt thép đệm cần rải một lóp cát vàng dày 1 cm -7- 2,5 cm đê đề phòng lóp cát vàng bị chảy, cần rải thêm trên lóp cát vàng đó một lóp cát hạt thô hay đá dăm dày 20 cm -ỉ- 30 cm.
Kinh nghiệm đã chứng minh, để bảo đảm cho việc chế tạo đoạn hầm được chất lượng, cần 
xử lý đáy đảo rât cân thận, thi công chính xác, phải dùng tất cả các biện pháp nâng cao súc chịu tải của nên đáy đảo. Độ cao của đáy đảo cần dựa vào chiều cao đoạn hầm, phần khô, mực nước và yêu cầu nước nổi vận chuyển cùng một số nhân tố khác để quyết định. Chiều sâu đảo khô cân bảo đảm cho đoạn hâm sau khi được chê tạo xong có thể tiến hành công tác ỉắp đặt nổi lên và vận chuyên đi một cách thuận lợi ra khỏi đảo. Vì thế chiều sâu lòng đảo phải bảo đảm cho đoạn hâm nôi lên mặt nước khi ở múc nước thấp. Khi ở mức nước trung bình có thể làm cho đoạn hâm nôi lên một cách tự do, nhưng khi ở mức nước cao lại có đủ chiều sâu mức nước để bô trí hộp nôi (hình 6.6). Đe bảo đảm vận chuyển nổi được an toàn, khi đoạn hầm nổi lên, chièu sâu còn thừa ở đáy phải được 1,0 m là tốt nhất.

Hình 6.6. Chiều sâu đảo khô tạm thòi
a) Khi ở mức nước thấp; b) Khi ở mức nước trung bình; c) Khi ở mức nước cao

c. Đầu đảo và cửa đảo
Tại cửa đi ra của đảo khô cần bố trí đầu và cửa đảo. Khi đoạn hầm ra khỏi đảo, tháo dỡ một bộ phận khung vây đầu đảo thì có thể kéo từng đoạn hầm theo từng đoạn một ra khỏi đảo. Trong việc kéo từng đoạn hầm, do đảo khô cần sử dụng lại thì phải bố trí đầu đảo và bố trí cửa đảo. Đầu đảo thường dùng khung vây bằng hai hàng cọc ván thép để tạo nên, lại dùng khung vây bằng một hàng cọc ván thép làm cửa đảo, phía đảo đất hai bên cửa đảo cần dùng biện pháp gia cố, đè phòng khi phá đê mở đảo khối đất bị sụt lở nghiêm trọng. Mỗi lần đoạn hầm ra khỏi đảo, trước tiên tháo dỡ cửa đảo tạm thòi. Khi đoạn hầm ra khỏi đảo xong nước khôi phục lại cửa đảo. Cũng có thể dùng hòm cửa van chìm nổi bằng hộp bê tông cốt thép.
d. Hệ thống thoát nước cửa đảo khô.
Thông thường dùng phương pháp giếng kim để hạ mức nước ngầm, hoặc bố trí rãnh lộ thiên, rãnh ngầm và giếng gom nước dùng bơm thoát nước ra khỏi đảo. Đe tăng cường sức chịu tải của nèn, bảo đảm cho đáy nền luôn luôn ổn định, cần phải giữ cho đáy khô ráo trong phạm vi 1 m ở dưới cùng. Phía ngoài đảo khô bố trí rãnh ngăn và thoát nước.
đ. Đường xe chạy trên đảo khô.
Từ phía ngoài đảo đến đáy đảo cần xây dựng đường xe chạy nhằm vận chuyển máy móc công cụ thiết bị và vật liệu thi công.
3. Thi công đảo khô
Nói chung thi công đảo thường dùng phương pháp đào đắp khô, các bước cụ thể như sau: Trước tiên dọc theo chu vi của đảo xây dựng tường bê tông chống thấm, ngăn cách nước ngầm, sau đó dùng máy ủi, máy xúc chuyển từ trong hướng ra miệng đảo đào một bộ phận đất đắp lên làm đê của dảo, đất còn lại đưa ra ngoài bãi đổ đất. Đáy đảo và ngoài đảo bố trí rãnh thoát nước, rãnh chặn nước và giếng gom nước. Mái dốc dùng màng chất dẻo phủ kín và dùng bao cát chặn lên đề phòng mưa xói lở. Đáy đảo rải cát, đá dăm, dùng máy lu cán bằng phẳng, trong đảo xây dựng đường cho xe chạy.
3. Thiết bị chủ yếu trong đảo khô
Thiết bị thi công trong đảo khô tạm thời chủ yếu để phục vụ đúc sẵn các đoạn hầm và phục vụ vận chuyển nổi, máy móc thiết bị chính gồm có:
– Trạm trộn bê tông: Thường dùng cần cẩu cổng và cần cẩu thường chạy trên ray, chủ yếu để cẩu cốp pha, cốt thép, vật liệu bê tông và vòng đệm cao su v.v… Năng lực cẩu không lớn thường là 5T hoặc 7,5T. Khẩu độ cần cẩu cổng lớn hơn chiều rộng đoạn hầm khoảng 4m H- 8 m, chiều cao tự do trên đoạn hầm khoảng 4 m.
– Năng lục sản xuất của trạm trộn bê tông phải đủ để đổ bê tông liên tục được một đoạn hầm (đoạn hầm thường được chia ra thành một số đốt, mỗi đốt dài 15 m -r 20 m).
– Thiết bị vận chuyển: xe ô tô, xe thùng tự đổ, xe goòng, xe vận chuyển bê tông, bơm đẩy bê tông và đường ống V.V..
Xe goòng chạy trên ray được đặt tại đáy đảo, đường cho xe ô tô được bố trí trên các mái dốc của đảo khô chạy theo mặt các mải dốc và kéo dài xuống đáy. Các thiết bị vận chuyển ấy chủ yếu vận chuyển vật liệu và bê tông.
– Thiết bị kéo đoạn hầm: Nói chung thường dùng tời điện, và tời quay tay. Khi trong đảo được bơm nước vào, đoạn hầm nổi lên, sau khi cửa đảo được mở xong, lợi dụng tời máy, tời quay tay được lắp trên các mái dốc sẽ từ từ kéo đoạn hầm ra khỏi đảo vận chuyển nổi đến khu tập kết tạm thời.
– Các thiết bị khác: Thiết bị gia công cốt thép, thiết bị bơm nước, máy hàn điện, máy nén không khí, cốp pha thép, giàn giáo ỉãp ghép, kích, thiết bị đầm rung và dưỡng hộ bê tông.
Do thiết bị chuyên dụng trên đảo đèu là thiết bị thường dùng cho công trình phổ thông không có loại gì đặc biệt, song diện công tác tập trung, số lượng công trình lớn từ mấy vạn đến mười mấy vạn m3 bê tông cốt thép đèu tập trung sản xuất trên đảo khô vói diện tích có hạn này, hệ số lợi dụng thiết bị cao, chu kỳ sản xuất ngắn, công nhân cần cho sản xuất cũng không lớn, hiệu suất lao động cao. Những nhân tố ấy đã đóng góp cho việc hạ giá thành sản phẩm chế tạo đường hầm hạ đoạn