Xử lý móng bằng phương pháp phun cát

Phương pháp phun cát

Khi đoạn hàm quá rộng, dùng phương pháp cào băng sẽ gặp khó khăn, năm 1941 khi thi công đường hầm Mass tại Hà Lan, người ta đã sáng tạo ra phương pháp phun cát. Phương pháp này chủ yếu dùng bơm hỗn hợp nước và cát từ trên mặt nước thông qua ống luồn vào dưới đáy đoạn hầm, phun cát vào lấp đầy các khe hở. Tầng đệm cát phun vào dày khoảng lm. Đường kính bình quân hạt cát phun khoảng 0,5mm, trong đó cát hàm lượng cát là 10%, có khi đạt đến 20%, nhưng tầng đệm cát phun tương đói rời rạc, tỷ lệ lỗ rỗng khoảng 40% -ỉ- 42%.
Thi công phun cát phải dùng một bộ giá sàn chuyên dụng, bộ phận đỉnh giá sàn nối lên trên mặt nước, có thể di động đi lại trên ray đặt trên mặt đỉnh đoạn hầm. Phía ngoài giá sàn được treo một nhóm (gồm 3 óng) ổng hình chữ L luồn vào dưới đáy đoạn hàm; ống nằm giữa là ống phun, đường kính lOOmm; hai ống bên cạnh là ống hút, đường kính 80mm.
Khi thao tác phun hỗn hợp nước cát vào khe hở dưới đáy đoạn hầm, ống phun chuyên động xoay hình ria quạt và tiến lên dần (hình 6.25). Đồng thời với tiến hành phun cát hai óng hút thu hồi lại nước, làm cho dưới đáy đoạn hầm hình thành một hiện trường lưu động có ngăn nắp và trật tự trong đó cát có thể dễ lắng xuống đồng đèu. Từ hàm lượng cát trong nước thu hồi lại có thê đo được múc độ chặt của tầng cát. Khi phun cát phải bắt đầu từ đoạn trước của hầm đến đoạn sau. Khi phun đến đoạn sau, dùng cẩu nổi đưa giá sàn dịch chuyên đến mút, lại từđoạn cuối phun lấp lên hướng đoạn trên (hình 6.26).
Tốc độ thi công phun cát là 200nv7giờ. Khi diện tích đáy hầm là 300m2 -T 400m2, thời gian thực tế đê thi công chỉ là 15 giờ-ỉ- 20 giờ, khoảng 2 ngày là hoàn thành. Sau khi thao tác phun cát đã hoàn thành, thì có thể tháo dỡ kích định vị trên gối tựa tạm thời; làm cho trọng lượng toàn bộ của đoạn hầm (bao gồm cả vật chất tải) đều đè lên lớp cát và lèn chặt. Lúc ấy độ lún phát sinh, nói chung chỉ là 5mm-ỉ-10mm. Độ lún cuối cùng sau thời vì vận doanh chi trong phạm vi 15mm. 
Phương pháp phun cát được dùng nhiều ở châu Âu, thích họp với đường hầm hạ đoạn có bề rộng tương đối lớn như đường hầm dưới sông Ypéi ở thành phố Hambourg nước Đúc (đoạn hầm rộng 41,5m), đường hầm Khônnitỷ ởthành phố Anthơnây nuóc Bỉ (đoạn hầm rộng 47,85m) và một số hầm cỡ lớn khác đều dùng phương pháp ấy để xử lý móng.
Khi phải hút hết bùn đất lấp lại trong hố móns dùng phương pháp phun cát rất tiện lợi, có thê trước lúc thi công phun cát, lợi dụng thiết bị phun cát, bó trí cho hệ thống đó hoạt động ngược chiều, số bùn lắng dọng sẽ bị hốt hét ngay.
Khuyết điểm của phương pháp phun cát là: phải dùng một giá sàn phun cát có thê tích rất lớn, choán lòng lạch ảnh huởng thông thuyền; thiết bị đắt, yêu cầu phải khống chế hạt cát chặt chẽ, do đó tăna chi phí của thi công phun cát cao lên.